سرویس ها

👤 ممبر فیک گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
657 ممبر گروه فیک➖ ظرفیت 100کا ➖ سرعت 5 الی 20 کا در روز ❌ بدون ضمانت ❌ توضیحات 19,000  تومان 100000/10 12 ساعت 16 دقیقه فعال
708 ممبر ارزان تلگرام توضیحات 24,000  تومان 30000/100 فعال
698 ممبر فیک گروه ➖ ریزش کم توضیحات 33,000  تومان 10000/100 فعال
👤 ممبر اجباری گروه [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
598 ممبر میکس واقعی گروه تلگرام ➖ کیفیت بالاتر توضیحات 29,500  تومان 50000/100 3 ساعت 38 دقیقه فعال
601 ممبر پنلی واقعی گروه ⭐️ کیفیت پنل ⭐️ توضیحات 55,000  تومان 100000/1000 10 ساعت 1 دقیقه فعال
602 ممبر فعال گروه تلگرام ⚡ پر سرعت توضیحات 56,000  تومان 50000/1000 2 ساعت 31 دقیقه فعال
676 ممبر واقعی گروه تلگرام ➖ اجباری پنلی توضیحات 57,000  تومان 100000/1000 فعال
677 ممبر فعال گروه تلگرام ➖ اد لیست ➕ نیترو توضیحات 59,000  تومان 50000/1000 فعال
674 ⚡️ ممبر واقعی و فعال گروه ➖ کیفیت بالا توضیحات 59,000  تومان 100000/1000 فعال
👤 ممبر اختیاری گروه [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
673 ممبر آپلودر گروه توضیحات 175,000  تومان 10000/1000 فعال
👤 ممبر فیک کانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
658 ممبر کانال فیک➖ ظرفیت 100کا ➖ سرعت 5 الی 20 کا در روز ❌ بدون ضمانت ❌ توضیحات 19,000  تومان 100000/10 18 ساعت 47 دقیقه فعال
709 ممبر ارزان کانال توضیحات 24,000  تومان 30000/100 فعال
670 ممبر فیک کانال ➖ سرور اروپا توضیحات 26,000  تومان 600000/500 فعال
697 ممبر فیک کانال ➖ ریزش کم توضیحات 33,000  تومان 10000/100 فعال
👤 ممبر اجباری کانال [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
675 ممبر نیترو فعال کانال تلگرام توضیحات 39,000  تومان 30000/1000 13 ساعت 43 دقیقه فعال
597 ممبر میکس واقعی کانال تلگرام ➖ کیفیت بالاتر توضیحات 39,500  تومان 50000/100 4 ساعت 50 دقیقه فعال
👤 ممبر اختیاری کانال [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
672 ممبر آپلودر کانال توضیحات 175,000  تومان 10000/1000 فعال
👁 بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
82 بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤ توضیحات 350  تومان 200000/100 5 دقیقه فعال
626 بازدید پست کانال ➖ ارزن ترین در ایران توضیحات 1,000  تومان 200000000/10 3 دقیقه فعال
653 شیر پست تلگرام ➕ بازدید تک پست➖ واقعی ➖ سرعت خوب توضیحات 1,400  تومان 500000/10 فعال
654 شیر پست تلگرام تک پست واقعی ➖ سرعت 50-100کا در روز توضیحات 5,000  تومان 100000/10 فعال
91 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 15,500  تومان 15000/500 3 روز 6 ساعت 10 دقیقه فعال
ریکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
632 ری اکشن تلگرام 👎 توضیحات 7,000  تومان 100000/10 فعال
643 ری اکشن تلگرام ❤ توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
651 ری اکشن تلگرام 🎉 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
650 ری اکشن تلگرام 🤮 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
649 ری اکشن تلگرام 🔥 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
648 ری اکشن تلگرام ⚡ توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
647 ری اکشن تلگرام 😁 توضیحات 8,000  تومان 100000/10 فعال
646 ری اکشن تلگرام 🖕 توضیحات 8,000  تومان 1000000/10 فعال
645 ری اکشن تلگرام 😱 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
644 ری اکشن تلگرام 💩 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
642 ری اکشن منفی تلگرام 👎😢💩🤮🤬 توضیحات 8,000  تومان 1000000/10 32 دقیقه فعال
633 ری اکشن مثبت تلگرام 👍🤩🎉🔥❤🥰👏🏻 توضیحات 8,000  تومان 1000000/10 31 دقیقه فعال
641 ری اکشن تلگرام 👌 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 25 دقیقه فعال
640 ری اکشن تلگرام 😭 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
639 ری اکشن تلگرام 💯 توضیحات 8,000  تومان 1000000/10 39 دقیقه فعال
638 ری اکشن تلگرام 😍 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
637 ری اکشن تلگرام 👻 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
636 ری اکشن تلگرام 👀 توضیحات 8,000  تومان 1000000/10 فعال
635 ری اکشن تلگرام 🙏 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
634 ری اکشن تلگرام 😐 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 فعال
652 ری اکشن تلگرام 😢 توضیحات 8,000  تومان 5000000/10 39 دقیقه فعال
⭐️ فالوور با جبران ریزش بلند مدت ⭐️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
612 فالوور ⭐️ با جبران ریزش 10 ساله ⭐️ توضیحات 30,000  تومان 50000/100 3 ساعت 9 دقیقه فعال
628 فالوور اختصاصی ⭐️ جبران ریزش ۵ ساله ⭐️ توضیحات 32,000  تومان 30000/100 11 ساعت فعال
فالوور ➕ لایک ➕ بازدید استوری ➕ بازدید پروفایل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
702 فالوور اینستاگرام ➕ 5 درصد لایک ❌ بدون جبران ریزش توضیحات 30,000  تومان 5000/100 1 ساعت فعال
703 فالوور اینستاگرام ➕ 5 درصد لایک ➕ 5 درصد بازدید استوری ❌ بدون جبران ریزش توضیحات 33,000  تومان 50000/100 فعال
704 فالوور اینستاگرام ➕ 10 درصد لایک ➕ 10 درصد بازدید استوری ➕ 10 درصد پروفایل ویزیت ⭐️ کم ریزش ⭐️ ۳۰ روز جبران ریزش توضیحات 35,000  تومان 40000/100 31 دقیقه فعال
705 فالوور اینستاگرام ➕ 15 درصد لایک ➕ 20 درصد بازدید استوری ➕ 20 درصد پروفایل ویزیت ⭐️ کم ریزش ⭐️ یکسال جبران ریزش توضیحات 38,000  تومان 40000/100 36 دقیقه فعال
👤 فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
614 فالوور اینستاگرام ➖سرعت 1 کا در روز توضیحات 5,000  تومان 1000/20 فعال
616 فالوور اینستاگرام ➖سرعت حد اکثر 3 کا در روز توضیحات 6,000  تومان 20000/100 فعال
571 فالوور ارزان قیمت ❗️ آپدیت جدید اینستاگرام ❗️ توضیحات 14,800  تومان 4000/10 2 ساعت 27 دقیقه فعال
617 فالوور اینستاگرام ➖میکس خارجی ➖ کم ریزش توضیحات 21,000  تومان 500000/10 25 دقیقه فعال
627 فالوور ⭐️ مخصوص محدودیت اینستاگرام ⭐️ 0 الی 10% هدیه توضیحات 23,000  تومان 20000/100 3 ساعت 58 دقیقه فعال
629 فالوور اختصاصی ⭐️ جبران ریزش ۵ ساله ⭐️ توضیحات 24,000  تومان 30000/100 8 ساعت 51 دقیقه فعال
567 فالوور میکس ⭐️ کیفیت خوب ⭐️ توضیحات 24,500  تومان 450000/100 11 ساعت 11 دقیقه فعال
568 فالوور میکس ⭐️ تا 30 درصد هدیه ⭐️ استارت آنی توضیحات 25,000  تومان 300000/100 3 ساعت 48 دقیقه فعال
588 فالوور اینستاگرام ⭐️ میکس واقعی خارجی و فیک ⭐️ توضیحات 55,000  تومان 5000/50 5 ساعت 41 دقیقه فعال
👤 فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
660 🇮🇷 فالوور 30% ایرانی ⭐ 10کا در روز توضیحات 49,000  تومان 20000/100 7 ساعت 55 دقیقه فعال
661 🇮🇷 فالوور 90% ایرانی ⭐ 10 کا در روز توضیحات 115,000  تومان 10000/50 فعال
662 🇮🇷 فالوور 95% ایرانی ⭐ 10کا در روز توضیحات 135,000  تومان 10000/100 فعال
👤 - فالوور پاپ آپ اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
669 فالوور پاپ آپ اینستاگرام (ارسالی 3 ساعته) توضیحات 480,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
123 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 258,000  تومان 1000/1000 8 روز 14 ساعت 11 دقیقه فعال
124 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 380,000  تومان 1000/1000 16 روز 21 ساعت 49 دقیقه فعال
بسته های طلایی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
125 پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 46,000  تومان 1000/1000 2 روز 9 ساعت 52 دقیقه فعال
126 پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 78,000  تومان 1000/1000 19 ساعت 49 دقیقه فعال
127 پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 95,000  تومان 1000/1000 16 ساعت 26 دقیقه فعال
128 ⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️ توضیحات 195,000  تومان 1000/1000 5 روز 5 ساعت 14 دقیقه فعال
❤ لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
668 لایک ارزان اینستاگرام توضیحات 1,450  تومان 300000/10 1 ساعت 43 دقیقه فعال
569 ❤ لایک میکس آنی [5 کا در ساعت] توضیحات 2,800  تومان 300000/10 4 ساعت 52 دقیقه فعال
132 ⭐️لایک IGTV ➖ کیفیت عالی ⭐️ توضیحات 3,000  تومان 500000/10 10 ساعت 13 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
519 لايک واقعی ایرانی ➕ هدیه توضیحات 7,400  تومان 8000/50 14 ساعت 37 دقیقه فعال
509 لایک عالی ایرانی ➖ سرعت خوب توضیحات 8,700  تومان 20000/50 4 ساعت 13 دقیقه فعال
520 لایک ایرانی ⭐️ کیفیت خوب توضیحات 9,300  تومان 30000/100 28 دقیقه فعال
⭐️ لایک واقعی ( اکسپلور ) ⭐️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
513 لایک سرعتی واقعی ⚡️ ریزش کم ⚡️ سرعت 60 کا توضیحات 4,900  تومان 150000/10 21 دقیقه فعال
512 لایک واقعی ⭐️ بدون ریزش ⭐️ 200 کا در روز ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 5,500  تومان 500000/10 4 ساعت 55 دقیقه فعال
511 لایک واقعی ⭐️ کیفیت بالا ⭐️ ضمانت 30 روزه توضیحات 9,600  تومان 100000/10 26 دقیقه فعال
510 لایک واقعی ⭐️ اکسپلور ⭐️ ضمانت 30 روزه توضیحات 10,500  تومان 100000/10 14 دقیقه فعال
518 لایک پاپ آپ ⭐️ فعال ایرانی ⭐️ مناسب اکسپلور توضیحات 16,000  تومان 30000/50 14 ساعت 34 دقیقه فعال
516 ❤ لایک واقعی پاپ آپ ⭐️ مناسب اکسپلور توضیحات 21,000  تومان 30000/50 14 ساعت فعال
💬 کامنت پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
700 کامنت دلخواه ارزان توضیحات 25,000  تومان 10000/10 فعال
621 کامنت رندوم انگلیسی توضیحات 27,000  تومان 50000/10 فعال
622 کامنت منفی توضیحات 27,000  تومان 10000/10 فعال
623 کامنت تبریک تولد توضیحات 27,000  تومان 10000/10 فعال
624 کامنت احوال پرسی توضیحات 27,000  تومان 10000/10 3 روز 8 ساعت 39 دقیقه فعال
625 کامنت تعریف و تمجید از محصول توضیحات 27,000  تومان 10000/10 8 ساعت 20 دقیقه فعال
🔘 ویو پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
153 ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤😍 توضیحات 2,500  تومان 100000000/100 6 ساعت 50 دقیقه فعال
152 ⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور یک توضیحات 3,500  تومان 500000000/100 37 دقیقه فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
663 بازدید لایو ➕ به مدت 15 دقیقه توضیحات 39,000  تومان 10000/50 فعال
664 بازدید لایو ➕ به مدت 30 دقیقه توضیحات 75,000  تومان 10000/50 فعال
665 بازدید لایو ➕ به مدت 60 دقیقه توضیحات 150,000  تومان 10000/50 فعال
©استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
659 بازدید استوری ⭐ همه استوری ها ⭐ توضیحات 1,700  تومان 20000/100 5 ساعت 10 دقیقه فعال
605 بازدید استوری ➖ ارزان توضیحات 6,000  تومان 500000/10 51 دقیقه فعال
606 بازدید استوری ➖ تقسیم روی همه استوری ها ➖ توضیحات 8,500  تومان 10000/100 39 دقیقه فعال
خدمات ریل ( reels ) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
666 بازدید reels ⭐ استارت آنی توضیحات 3,000  تومان 500000000/100 42 دقیقه فعال
667 لایک reels ⭐ استارت آنی توضیحات 7,000  تومان 500000/10 فعال
♋ خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
706 ⭐️ افزایش همه آمار ➕ میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ⭐️ مخصوص عکس توضیحات 21,000  تومان 5000/1000 5 ساعت 52 دقیقه فعال
707 ⭐️ افزایش همه آمار ➕ میکس ایرانی اکسپلور اینستاگرام ⭐️ مخصوص ویدیو توضیحات 23,000  تومان 100000/1000 11 ساعت 9 دقیقه فعال
167 Share ( اشتراک گذاری ) پست توضیحات 25,800  تومان 5000000/100 4 ساعت 58 دقیقه فعال
✏ خدمات طراحی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
169 طراحی لوگو ❤️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
170 طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
171 ادیت و روتوش عکس ⚡️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
172 طراحی کارت ویزیت ✉️ توضیحات 1,000  تومان 2/1 فعال
لایک روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
710 لایک میکس ایرانی روبینیو - 3,000  تومان 100000/100 فعال
435 لایک پست روبیکا توضیحات 7,000  تومان 10000/100 فعال
679 لایک پست روبیکا ارزان ➖ روبینو توضیحات 8,500  تومان 20000/10 فعال
680 لایک پست روبیکا واقعی ➖ روبینو توضیحات 9,000  تومان 500000/25 فعال
فالوور روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
681 فالوور روبیکا واقعی ➖ سرعت بالا ➖ ظرفیت 70 کا توضیحات 21,000  تومان 15000/100 فعال
682 فالوور روبیکا میکس ➖ روبینو توضیحات 32,000  تومان 20000/20 فعال
685 فالوور ایرانی واقعی روبیکا توضیحات 42,000  تومان 500000/10 فعال
436 فالور روبیکا توضیحات 58,000  تومان 500000/10 2 ساعت 39 دقیقه فعال
بازدید روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
437 بازدید پست روبیکا - 2,000  تومان 10000/100 16 ساعت 47 دقیقه فعال
678 بازدید ویدئو روبیکا واقعی ➖ روبینو توضیحات 3,700  تومان 500000/25 فعال
ممبر روبینو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
683 ممبر کانال روبیکا ➖ واقعی توضیحات 80,000  تومان 500000/25 فعال
684 ممبر پاپ آپ کانال روبیکا توضیحات 425,000  تومان 1000/1000 فعال
کامنت روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
699 کامنت روبیکا ➕ روبینو 💌 متن دلخواه توضیحات 20,000  تومان 5000/5 3 ساعت 55 دقیقه فعال
کامنت آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
692 کامنت آپارات ➖ تعریف و تمجید از پست های طنز توضیحات 47,000  تومان 1000/10 فعال
693 کامنت آپارات ➖ تعریف و تمجید از پست های آموزشی توضیحات 47,000  تومان 1000/10 فعال
701 کامنت دلخواه آپارات توضیحات 70,000  تومان 100/10 فعال
بازدید آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
694 بازدید ویدیو آپارات توضیحات 7,000  تومان 100000/1000 1 ساعت 10 دقیقه فعال
لایک آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
695 لایک آپارات توضیحات 33,000  تومان 5000/100 فعال
☢ فالوور آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
696 فالوور آپارات توضیحات 52,000  تومان 2500/50 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
686 ممبر پاپ کانال ایتا ➖ پنل 1️⃣ توضیحات 430,000  تومان 1000/1000 فعال
687 ممبر پاپ کانال ایتا ➖ پنل 2️⃣ توضیحات 600,000  تومان 1000/1000 فعال
688 ممبر پاپ کانال ایتا ➖ پنل 3️⃣ توضیحات 950,000  تومان 1000/1000 5 روز 2 ساعت 13 دقیقه فعال
خدمات بله
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
691 ممبر بله ➖ 1️⃣ کا تضمینی توضیحات 370,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات سروش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
689 ممبر پاپ کانال سروش ➖ پنل 1️⃣ توضیحات 430,000  تومان 1000/1000 فعال
690 ممبر پاپ کانال سروش ➖ پنل 2️⃣ توضیحات 600,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور تویتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
471 فالوور توییتر واقعی ➖ ریزش کم ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 710,000  تومان 1000000/500 فعال
فالوور فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
495 فالوور فیسبوک ➖ ارزان توضیحات 62,000  تومان 1000000/500 فعال
لایک فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
498 لایک پست فیسبوک ➖ سرعت خوب ⚡️ توضیحات 35,000  تومان 3000/100 فعال
499 لایک پست فیسبوک ➖ کیفیت خوب توضیحات 45,000  تومان 50000/100 فعال
500 لایک پست فیسبوک ⚡️ سرعت بالا ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 49,000  تومان 100000/50 فعال
بازدید یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
482 بازدید ویدیو یوتیوب ➖ معمولی توضیحات 21,000  تومان 100000/500 فعال
483 بازدید ویدیو یوتیوب ➖ معمولی 2 توضیحات 28,000  تومان 1000000/500 فعال
سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
486 سابسکرایب یوتیوب ➖ معمولی توضیحات 65,000  تومان 50000/100 فعال
488 سابسکرایب یوتیوب ⭐️ عالی ⭐️ 30 روز ضمانت توضیحات 365,000  تومان 50000/100 فعال
490 سابسکرایب یوتیوب ⭐️ انحصاری ⭐️ بدون ریزش ⭐️ واقعی توضیحات 490,000  تومان 15000/50 فعال
بازدید تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
503 بازدید ویدیو تیک تاک ➖ میکس واقعی توضیحات 900  تومان 1000000000/100 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
505 لایک تیک تاک ➖ کیفیت خوب توضیحات 78,000  تومان 50000/10 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
506 فالوور تیک تاک ➖ میکس ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 135,000  تومان 750000/100 فعال
508 فالوور تیک تاک ➖ کیفیت عالی ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 230,000  تومان 100000/20 فعال
⚫ فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
461 فالوور کلاب هاوس توضیحات 370,000  تومان 8000/50 فعال