سرویس ها

👤 ممبر فیک گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
591 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 23,900  تومان 30000/100 فعال
594 ممبر فیک گروه تلگرام ➖ سرور 2 توضیحات 24,000  تومان 18000/100 7 ساعت 27 دقیقه فعال
👤 ممبر اجباری گروه [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
596 ممبر میکس واقعی گروه تلگرام توضیحات 27,500  تومان 170000/10 فعال
598 ممبر میکس واقعی گروه تلگرام ➖ کیفیت بالاتر توضیحات 29,500  تومان 50000/100 3 ساعت 38 دقیقه فعال
602 ممبر فعال گروه تلگرام ⚡ پر سرعت توضیحات 44,000  تومان 50000/1000 2 ساعت 31 دقیقه فعال
601 ممبر پنلی واقعی گروه ⭐️ کیفیت پنل ⭐️ توضیحات 45,000  تومان 50000/1000 10 ساعت 1 دقیقه فعال
👤 ممبر فیک کانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
592 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 23,900  تومان 30000/100 2 ساعت 9 دقیقه فعال
593 ممبر فیک کانال تلگرام ➖ سرور 2 توضیحات 24,000  تومان 18000/100 5 ساعت 24 دقیقه فعال
👤 ممبر اجباری کانال [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
595 ممبر میکس واقعی کانال تلگرام توضیحات 27,500  تومان 20000/100 3 ساعت 10 دقیقه فعال
597 ممبر میکس واقعی کانال تلگرام ➖ کیفیت بالاتر توضیحات 29,500  تومان 50000/100 4 ساعت 50 دقیقه فعال
579 ممبر اجباری ➖ کانال های زیر 100 کا ➖ کم ریزش توضیحات 34,500  تومان 10000/1000 21 ساعت 52 دقیقه فعال
👁 بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
626 بازدید پست کانال ➖ ارزن ترین در ایران توضیحات 10  تومان 200000000/100 فعال
565 بازدید تلگرام پر سرعت توضیحات 60  تومان 500000/100 40 دقیقه فعال
82 بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤ توضیحات 350  تومان 200000/100 5 دقیقه فعال
83 بازدید 5 پست تلگرام توضیحات 780  تومان 100000/100 22 دقیقه فعال
90 بازدید 50 پست تلگرام ➖ ظرفیت بالا توضیحات 5,000  تومان 100000/100 3 روز 13 ساعت 1 دقیقه فعال
91 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 15000/500 فعال
⭐️ فالوور با جبران ریزش بلند مدت ⭐️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
612 فالوور ⭐️ با جبران ریزش 10 ساله ⭐️ توضیحات 18,500  تومان 50000/100 3 ساعت 9 دقیقه فعال
👤 فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
614 فالوور اینستاگرام ➖سرعت 1 کا در روز توضیحات 5,000  تومان 1000/20 فعال
615 فالوور اینستاگرام ➖سرعت حداکثر 5 کا در روز توضیحات 6,000  تومان 22000/20 فعال
616 فالوور اینستاگرام ➖سرعت حد اکثر 3 کا در روز توضیحات 7,000  تومان 10000/10 فعال
570 فالوور رباتی اینستاگرام ❗️ آپدیت جدید اینستاگرام ❗️ توضیحات 9,000  تومان 10000/50 57 دقیقه فعال
610 فالوور اپدیت شده استارت آنی ➖ رباتی توضیحات 9,500  تومان 10000/50 فعال
571 فالوور ارزان قیمت ❗️ آپدیت جدید اینستاگرام ❗️ توضیحات 14,800  تومان 4000/10 2 ساعت 27 دقیقه فعال
611 فالوور کم ریزش ➖ سرعت خوب ➖ کیفیت پروفایل متوسط توضیحات 17,000  تومان 30000/10 3 ساعت 35 دقیقه فعال
617 فالوور اینستاگرام ➖میکس خارجی ➖ کم ریزش توضیحات 17,000  تومان 25000/10 25 دقیقه فعال
567 فالوور میکس ⭐️ کیفیت خوب ⭐️ توضیحات 18,000  تومان 450000/100 11 ساعت 11 دقیقه فعال
568 فالوور میکس ⭐️ تا 30 درصد هدیه ⭐️ استارت آنی توضیحات 20,000  تومان 500000/100 3 ساعت 48 دقیقه فعال
613 فالوور اختصاصی ⭐️ استارت آنی توضیحات 23,500  تومان 80000/100 6 روز 5 ساعت 20 دقیقه فعال
564 فالوور میکس آنی ⭐️ پست و استوری دارند ⭐️ توضیحات 26,000  تومان 500000/100 4 ساعت 2 دقیقه فعال
588 فالوور اینستاگرام ⭐️ میکس واقعی خارجی و فیک ⭐️ توضیحات 29,500  تومان 5000/50 5 ساعت 41 دقیقه فعال
فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
123 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 245,000  تومان 1000/1000 8 روز 14 ساعت 11 دقیقه فعال
124 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 350,000  تومان 1000/1000 فعال
بسته های طلایی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
125 پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 46,000  تومان 1000/1000 2 روز 9 ساعت 52 دقیقه فعال
126 پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 78,000  تومان 1000/1000 19 ساعت 49 دقیقه فعال
127 پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 95,000  تومان 1000/1000 فعال
128 ⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️ توضیحات 195,000  تومان 1000/1000 5 روز 5 ساعت 14 دقیقه فعال
❤ لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
620 لایک اینستاگرام ➖ بدون ضمانت ➖ 10 کا در روز توضیحات 500  تومان 50000/100 2 ساعت فعال
618 لایک اینستاگرام ➖ بدون ضمانت ➖ 15 کا در روز توضیحات 550  تومان 100000/100 فعال
619 لایک اینستاگرام ➖ بدون ضمانت ➖ 100 کا در روز توضیحات 590  تومان 300000/100 فعال
569 ❤ لایک میکس آنی [5 کا در ساعت] توضیحات 1,200  تومان 30000/10 4 ساعت 52 دقیقه فعال
441 ⭐️ لایک میکس آنی ➖ 20 کا در ساعت ➖ توضیحات 1,500  تومان 500000/10 30 دقیقه فعال
133 لایک اینستاگرام تا 40 درصد هدیه ❗️⭐️ توضیحات 2,000  تومان 150000/10 3 ساعت 26 دقیقه فعال
134 لایک ایرانی نیترو 🔥 سرعتی 🔥 توضیحات 2,700  تومان 1000000/100 39 دقیقه فعال
132 ⭐️لایک IGTV ➖ کیفیت عالی ⭐️ توضیحات 3,400  تومان 500000/100 10 ساعت 13 دقیقه فعال
517 لایک میکس 🔄 جبران ریزش 365 روز 🔄 توضیحات 3,500  تومان 500000/10 40 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
519 لايک واقعی ایرانی ➕ هدیه توضیحات 7,400  تومان 8000/50 14 ساعت 37 دقیقه فعال
509 لایک عالی ایرانی ➖ سرعت خوب توضیحات 8,700  تومان 20000/50 4 ساعت 13 دقیقه فعال
520 لایک ایرانی ⭐️ کیفیت خوب توضیحات 9,300  تومان 30000/100 28 دقیقه فعال
⭐️ لایک واقعی ( اکسپلور ) ⭐️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
512 لایک واقعی ⭐️ بدون ریزش ⭐️ 200 کا در روز ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 4,500  تومان 500000/10 4 ساعت 55 دقیقه فعال
513 لایک سرعتی واقعی ⚡️ ریزش کم ⚡️ سرعت 60 کا توضیحات 4,600  تومان 150000/10 21 دقیقه فعال
510 لایک واقعی ⭐️ اکسپلور ⭐️ ضمانت 30 روزه توضیحات 5,500  تومان 25000/20 14 دقیقه فعال
511 لایک واقعی ⭐️ کیفیت بالا ⭐️ ضمانت 30 روزه توضیحات 5,600  تومان 100000/10 26 دقیقه فعال
518 لایک پاپ آپ ⭐️ فعال ایرانی ⭐️ مناسب اکسپلور توضیحات 19,000  تومان 10000/100 14 ساعت 34 دقیقه فعال
516 ❤ لایک واقعی پاپ آپ ⭐️ مناسب اکسپلور توضیحات 25,000  تومان 10000/100 14 ساعت فعال
💬 کامنت پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
621 کامنت رندوم انگلیسی توضیحات 27,000  تومان 50000/10 فعال
622 کامنت منفی توضیحات 27,000  تومان 10000/10 فعال
623 کامنت تبریک تولد توضیحات 27,000  تومان 10000/10 فعال
624 کامنت احوال پرسی توضیحات 27,000  تومان 10000/10 فعال
625 کامنت تعریف و تمجید از محصول توضیحات 27,000  تومان 10000/10 8 ساعت 20 دقیقه فعال
🔘 ویو پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
153 ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤😍 توضیحات 3,250  تومان 100000000/100 6 ساعت 50 دقیقه فعال
152 ⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور یک توضیحات 3,500  تومان 100000000/100 37 دقیقه فعال
604 بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ استارت آنی توضیحات 4,000  تومان 10000000/100 2 دقیقه فعال
لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
608 بازدید لایو 🔥 ارزان 🔥 توضیحات 28,000  تومان 20000/10 فعال
609 بازدید لایو ⭐️ سرعت بالا توضیحات 52,000  تومان 20000/10 فعال
©استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
605 بازدید استوری ➖ ارزان توضیحات 4,000  تومان 100000/100 فعال
603 ⚡️ بازدید استوری ➖ 10 کا روزانه توضیحات 5,000  تومان 10000/100 6 ساعت 20 دقیقه فعال
606 بازدید استوری ➖ تقسیم روی همه استوری ها ➖ توضیحات 5,500  تومان 10000/100 39 دقیقه فعال
خدمات ریل ( reels ) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
163 لایک reels 👍❤ توضیحات 2,700  تومان 500000/10 32 دقیقه فعال
521 ویو اینستاگرام ➖ ریلز توضیحات 3,900  تومان 2000000000/100 15 دقیقه فعال
♋ خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
167 Share ( اشتراک گذاری ) پست توضیحات 18,800  تومان 5000000/100 4 ساعت 58 دقیقه فعال
✏ خدمات طراحی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
169 طراحی لوگو ❤️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
170 طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
171 ادیت و روتوش عکس ⚡️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
172 طراحی کارت ویزیت ✉️ توضیحات 1,000  تومان 2/1 فعال
لایک روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
435 لایک پست روبیکا توضیحات 12,000  تومان 10000/100 فعال
فالوور روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
436 فالور روبیکا توضیحات 68,000  تومان 500000/25 2 ساعت 39 دقیقه فعال
بازدید روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
437 بازدید پست روبیکا - 6,000  تومان 10000/100 16 ساعت 47 دقیقه فعال
ممبر روبینو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
460 ممبر کانال روبیکا ➖ استارت آنی توضیحات 100,000  تومان 100000/100 1 روز 17 ساعت 31 دقیقه فعال
فالوور تویتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
472 فالوور توییتر ➖ سرعت خوب ⚡ توضیحات 60,000  تومان 500000/100 12 دقیقه فعال
471 فالوور توییتر واقعی ➖ ریزش کم ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 590,000  تومان 1000000/500 فعال
لایک تویتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
474 لایک توییتر ➖ ارزان توضیحات 50,000  تومان 10000000/500 5 ساعت 28 دقیقه فعال
473 لایک توییتر ➖ ریزش کم ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 85,000  تومان 10000000/100 فعال
بازدید تویتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
477 بازید توییتر ➖ سرعت خوب ➖ ارزان توضیحات 500  تومان 9999999/100 40 دقیقه فعال
476 بازدید توییتر ➖ کیفیت واقعی 💎 توضیحات 4,000  تومان 5000000/100 فعال
475 بازید توییتر ➖ کیفیت عالی ➖ ضمانت 45 روزه توضیحات 6,000  تومان 50000001/100 فعال
فالوور فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
495 فالوور فیسبوک ➖ ارزان توضیحات 62,000  تومان 1000000/100 فعال
497 فالوور پروفایل فیسبوک ➖ واقعی ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 100,000  تومان 1000000/500 فعال
496 فالوور فیسبوک ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 150,000  تومان 1000000/1000 فعال
لایک فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
498 لایک پست فیسبوک ➖ سرعت خوب ⚡️ توضیحات 30,000  تومان 3000/100 فعال
499 لایک پست فیسبوک ➖ کیفیت خوب توضیحات 40,000  تومان 50000/100 فعال
500 لایک پست فیسبوک ⚡️ سرعت بالا ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 45,000  تومان 100000/50 فعال
501 لایک پست فیسبوک ⚡️ استارت آنی ➖ ضمانت 60 روزه توضیحات 60,000  تومان 20000/100 فعال
بازدید فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
502 بازدید پست فیسبوک ➖ سرعت خوب توضیحات 50,000  تومان 10000000/500 فعال
بازدید یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
482 بازدید ویدیو یوتیوب ➖ معمولی توضیحات 17,000  تومان 100000/500 فعال
483 بازدید ویدیو یوتیوب ➖ معمولی 2 توضیحات 22,000  تومان 1000000/500 فعال
485 بازدید ویدیو یوتیوب ⭐️ عالی ⭐️ توضیحات 36,000  تومان 10000000/1000 فعال
487 بازدید ویدیو یوتیوب ➖ عالی ➖ میکس واقعی ➖ ضمانت 180 روزه توضیحات 127,000  تومان 1000000/100 فعال
سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
486 سابسکرایب یوتیوب ➖ معمولی توضیحات 65,000  تومان 50000/100 فعال
488 سابسکرایب یوتیوب ⭐️ عالی ⭐️ 30 روز ضمانت توضیحات 335,000  تومان 50000/100 فعال
490 سابسکرایب یوتیوب ⭐️ انحصاری ⭐️ بدون ریزش ⭐️ واقعی توضیحات 450,000  تومان 15000/50 فعال
بازدید تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
503 بازدید ویدیو تیک تاک ➖ میکس واقعی توضیحات 900  تومان 1000000000/100 فعال
504 بازدید ویدیو ➖ ایرانی ➖ تیک تاک توضیحات 9,500  تومان 100000000/100 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
505 لایک تیک تاک ➖ کیفیت خوب توضیحات 63,000  تومان 50000/10 فعال
507 لایک سرعتی تیک تاک ➖ کیفیت عالی ➖ ضمانت 90 روزه توضیحات 130,000  تومان 10000/100 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
506 فالوور تیک تاک ➖ میکس ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 87,000  تومان 750000/10 فعال
508 فالوور تیک تاک ➖ کیفیت عالی ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 193,000  تومان 10000/20 فعال
⚫ فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
461 فالوور کلاب هاوس توضیحات 290,000  تومان 8000/50 فعال