سرویس ها

👤 ممبر فیک گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1 ⚪️ ممبر اقتصادی گروه ➖ زیر 100 کا توضیحات 18,500  تومان 80000/500 4 ساعت 1 دقیقه فعال
2 ⚪️ ممبر اقتصادی گروه ➖ زیر 100 کا 2⃣ توضیحات 19,500  تومان 80000/500 12 ساعت 3 دقیقه فعال
3 🔴 ممبر فیک گروه ➖ زیر 100 کا توضیحات 19,500  تومان 30000/500 فعال
4 🔴 ممبر فیک گروه ➖ بالای 100 کا توضیحات 21,000  تومان 50000/500 فعال
5 فیک گروه ⚡️ ظرفیت بالا ⚡️ توضیحات 24,000  تومان 200000/1000 فعال
6 ممبر ریزش 0⃣ صفر 0⃣ گروه توضیحات 25,000  تومان 80000/1000 فعال
7 ممبر با کیفیت‌ خارجی گروه ➖ زیر 100 کا ⭐️ توضیحات 29,000  تومان 100000/500 فعال
8 ممبر گروه ریزش صفر ⭐️ پیشنهادی ⭐️ توضیحات 95,000  تومان 150000/1000 فعال
👤 ممبر اجباری گروه [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
13 ⭐️ ممبر چت کن گروه ⭐️ توضیحات 19,000  تومان 200000/1000 3 ساعت 28 دقیقه فعال
14 ⭐️ ممبر اختصاصی گروه ⭐️ توضیحات 21,000  تومان 120000/1000 فعال
15 اجباری گروه کیفیت خوب ➕ هدیه ( زیر 100 کا ) توضیحات 21,000  تومان 40000/3000 فعال
16 اجباری گروه کیفیت خوب ➕ هدیه ( 100 تا 200 کا ) توضیحات 21,500  تومان 40000/3000 فعال
10 ⭐️ ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا ➖ ویژه پنل ⭐️ توضیحات 24,000  تومان 50000/1000 15 ساعت 55 دقیقه فعال
17 ممبر اجباری گروه ➖ با لینک‌ عمومی ➖ ظرفیت‌بالا ⭐️ توضیحات 25,000  تومان 50000/1000 فعال
18 واقعی گروه ⭐️ بسیار کم ریزش ⭐️ توضیحات 28,000  تومان 70000/1000 فعال
19 ممبر فروشگاهی گروه ➖ مختلط واقعی ⭐️ توضیحات 40,000  تومان 45000/1000 فعال
20 ممبر اجباری گروه ⭐️ با لینک‌ خصوصی ⭐️ توضیحات 43,000  تومان 10000/1000 فعال
21 ممبر فروشگاهی گروه ➖ آقا واقعی ⭐️ توضیحات 45,000  تومان 35000/1000 فعال
22 انتقال گروه به گروه ➖ ایرانی توضیحات 160,000  تومان 100000/100 فعال
23 انتقال گروه به گروه ⭐️ خصوصی ⭐️ توضیحات 175,000  تومان 100000/100 فعال
24 انتقال گروه به گروه ایرانی ➖ بالای 100 کا ⭐️ توضیحات 195,000  تومان 100000/100 فعال
25 انتقال گروه به گروه ➖ خصوصی ➖ بالای 100 کا ⭐️ توضیحات 215,000  تومان 100000/100 فعال
26 انتقال گروه به گروه 🔴 خارجی 🔴 توضیحات 320,000  تومان 100000/100 فعال
👤 ممبر اختیاری گروه [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
27 ❤ استخراج آیدی‌های اعضای گروه ❤ توضیحات 12,000  تومان 15000/50 فعال
28 ممبر آپلودر گروه ➖ اعضای کاملا فعال ⭐️ توضیحات 170,000  تومان 100000/1000 فعال
👤 ممبر فیک کانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
30 ممبر ارزان قیمت ❗️ توضیحات 21,000  تومان 15000/1000 1 روز 13 ساعت 29 دقیقه فعال
29 ممبر کیفیت خوب❗️ توضیحات 22,000  تومان 10000/1000 16 ساعت 44 دقیقه فعال
31 ⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ زیر 100 کا توضیحات 23,000  تومان 80000/1000 3 ساعت 57 دقیقه فعال
32 🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 100 کا توضیحات 23,000  تومان 50000/1000 فعال
33 ⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 100 تا 200 کا توضیحات 24,000  تومان 80000/1000 فعال
34 ⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 200 تا 300 کا توضیحات 27,500  تومان 80000/1000 فعال
36 🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 300 کا توضیحات 27,500  تومان 100000/1000 فعال
35 ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠ زیر 200 کا توضیحات 29,000  تومان 100000/500 17 ساعت 59 دقیقه فعال
39 ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ زیر 300 کا توضیحات 29,500  تومان 20000/500 فعال
37 ⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 300 تا 400 کا توضیحات 31,000  تومان 60000/1000 فعال
38 ⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 400 تا 500 کا توضیحات 32,000  تومان 60000/1000 فعال
41 🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 1 میلیون توضیحات 33,500  تومان 100000/1000 فعال
40 ⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 500 کا تا 1 میلیون توضیحات 34,000  تومان 60000/1000 فعال
42 ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ زیر 300 کا 2⃣ توضیحات 35,500  تومان 40000/1000 فعال
43 ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠ زیر 500 کا توضیحات 36,500  تومان 100000/500 فعال
44 ممبر فیک کانال ⭐️ ریزش صفر ⭐️ توضیحات 38,500  تومان 100000/1000 فعال
45 ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠ زیر 1 میلیون توضیحات 39,500  تومان 100000/500 فعال
46 ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ بالای 300 کا توضیحات 39,500  تومان 50000/500 فعال
47 ممبر فیک بدون ریزش ⭐️ پشنهادی ⭐️ توضیحات 85,000  تومان 150000/1000 فعال
👤 ممبر اجباری کانال [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
50 اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 100k توضیحات 29,500  تومان 80000/1000 2 دقیقه فعال
52 اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ زیر 100 کا توضیحات 29,500  تومان 40000/3000 5 ساعت فعال
51 اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ زیر 200 کا توضیحات 30,000  تومان 80000/1000 فعال
53 اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ 100 تا 200 کا توضیحات 32,000  تومان 40000/3000 فعال
54 اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 300 کا توضیحات 32,500  تومان 80000/1000 فعال
55 ممبر نیترو ➕ بازدید ➖ زیر 300 کا توضیحات 33,000  تومان 80000/1000 فعال
48 ⭐️ اجباری کانال ، کیفیت خوب ➖ ویژه پنل ⭐️ توضیحات 34,000  تومان 5000/1000 7 ساعت 36 دقیقه فعال
56 اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 200 کا توضیحات 34,500  تومان 100000/1000 فعال
57 اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 400 کا توضیحات 35,000  تومان 80000/1000 فعال
58 ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 200 کا توضیحات 35,500  تومان 150000/1000 فعال
59 اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 500 کا توضیحات 36,000  تومان 80000/1000 فعال
60 ممبر قفلی‌ کانال ➖ زیر 200 کا 🔒 خروج اعضا محدود می شود توضیحات 36,000  تومان 150000/500 فعال
61 اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 300 کا توضیحات 37,500  تومان 300000/1000 فعال
62 اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 1 میلیون توضیحات 38,500  تومان 80000/1000 فعال
63 اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 500 کا توضیحات 39,500  تومان 200000/1000 فعال
64 ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 500 کا توضیحات 39,500  تومان 150000/1000 فعال
65 اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 500 کا توضیحات 40,000  تومان 100000/1000 فعال
66 ممبر بازدید دائم ➖ زیر 500 کا توضیحات 41,500  تومان 200000/1000 فعال
67 ممبر قفلی‌ کانال ➖ بالای 200 کا 🔒 خروج اعضا محدود می شود توضیحات 41,500  تومان 100000/1000 فعال
68 اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 1 میلیون توضیحات 43,000  تومان 200000/1000 فعال
69 ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 1 میلیون توضیحات 44,500  تومان 150000/1000 فعال
70 اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 1 میلیون توضیحات 45,000  تومان 100000/1000 فعال
49 ⭐️ ممبر کانال تلگرام ( ظرفیت بالا ) ➖ ویژه پنل ⭐️ توضیحات 46,000  تومان 20000/1000 فعال
71 ممبر بازدید دائم ➖ ظرفیت بالا توضیحات 47,000  تومان 200000/1000 فعال
72 ممبر فروشگاهی کانال ⭐️ 90% فعال ⭐️ توضیحات 50,000  تومان 150000/1000 فعال
73 ممبر میلیونی 1⃣ اجباری هیدن ➖ ظرفیت بالا توضیحات 59,500  تومان 250000/1000 فعال
74 اجباری کانال ⭐️ فوق العاده ⭐️ توضیحات 60,000  تومان 100000/1000 فعال
75 ممبر میلیونی 2⃣ اجباری هیدن ➖ ظرفیت بالا توضیحات 73,000  تومان 200000/1000 فعال
76 ممبر طلایی کانال ⭐️ بهترین اجباری ⭐️ توضیحات 73,000  تومان 80000/1000 6 ساعت 50 دقیقه فعال
👤 ممبر اختیاری کانال [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
77 ممبر اختیاری ➖ پاپ آپ مختلط توضیحات 57,000  تومان 10000/1000 فعال
78 ممبر اختیاری ➖ پاپ آپ بانوان توضیحات 68,000  تومان 10000/1000 فعال
79 ممبر آپلودر ⚡️ کیفیت پاپ‌ آپ⚡️ توضیحات 150,000  تومان 100000/1000 فعال
👁 بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
81 🔥 بازدید تک پست فوری تلگرام ➖ سرور دو توضیحات 100  تومان 100000/300 4 دقیقه فعال
82 بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤ توضیحات 350  تومان 200000/100 5 دقیقه فعال
427 💎 بازدید 5 پست ➖ آنی توضیحات 550  تومان 10000000/10 فعال
83 بازدید 5 پست تلگرام توضیحات 780  تومان 100000/100 فعال
84 بازدید 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 1,400  تومان 50000/100 فعال
85 بازدید 10 پست تلگرام توضیحات 1,500  تومان 50000/100 فعال
87 بازدید 20 پست تلگرام توضیحات 2,500  تومان 50000/100 فعال
86 بازدید 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 2,800  تومان 50000/100 7 دقیقه فعال
428 💎 بازدید 20 پست ➖ آنی توضیحات 2,900  تومان 10000000/10 فعال
88 بازدید 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی ) توضیحات 4,900  تومان 200000/100 فعال
90 بازدید 50 پست تلگرام ➖ ظرفیت بالا توضیحات 5,000  تومان 100000/300 3 روز 13 ساعت 1 دقیقه فعال
89 بازدید 50 پست تلگرام توضیحات 5,600  تومان 100000/100 فعال
429 💎 بازدید 50 پست ➖ آنی توضیحات 6,500  تومان 10000000/10 فعال
91 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 15000/500 فعال
430 💎 بازدید 100 پست ➖ آنی توضیحات 10,000  تومان 10000000/10 فعال
92 بازدید 50 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی ) توضیحات 12,000  تومان 200000/100 فعال
ریکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
94 ری‌ اکشن میکس منفی 👎 😱 💩 😢 🤮 ➕ بازدید توضیحات 2,900  تومان 1000000/15 فعال
⭐️ فالوور با جبران ریزش بلند مدت ⭐️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
100 ⭐️ فالوور میکس جبران ریزش ۶۰ روز ➖ ویژه پنل ⭐️ توضیحات 13,000  تومان 400000/100 1 ساعت 28 دقیقه فعال
101 فالوور جبران ریزش 12 ماهه ⭐️ ➖ کیفیت خوب توضیحات 33,500  تومان 5000000/50 فعال
103 ⭐️ فالوور ( ایرانی ) جبران 60 روز ➖ ویژه پنل ⭐️ توضیحات 45,000  تومان 10000/100 فعال
🔥 فالوور واقعی از نوع اجباری - پیشنهادی پنل 🔥
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
104 ⭐️ فالوور ایرانی ( در حد پاپ آپ ) ➖ پیشنهادی پنل ⭐️ توضیحات 110,000  تومان 5000/100 1 ساعت فعال
105 ⭐️ ارسال دایرکت انبوه ، به افراد علاقه مند به پیج شما ➖ تنها روش تبلیغ هدفمند با هزینه کمتر ⭐️ فروش و دیده شدن بیشتر ⭐️ بازدهی فوق العاده ⭐️ توضیحات 600,000  تومان 10000/1000 فعال
👤 فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
106 فالوور فیک ⭐️ ارزانترین فالوور ⭐️ توضیحات 3,800  تومان 10000/10 25 دقیقه فعال
108 👤 فالوور فیک آنی ➖ 5000 تا در روز توضیحات 5,900  تومان 5000/500 13 دقیقه فعال
109 👤 - فالوور میکس آنی [50 کا در روز] توضیحات 6,500  تومان 300000/10 12 ساعت 43 دقیقه فعال
110 فالوور ارزان 🔶 توضیحات 9,500  تومان 5000/100 فعال
112 ⭐️ فالوور اینستاگرام کیفیت بالا ⭐ توضیحات 9,500  تومان 500000/100 5 ساعت 51 دقیقه فعال
113 فالوور میکس ایرانی و بین المللی ➖ فول پروفایل 🔷 توضیحات 9,800  تومان 1000000/100 22 ساعت 56 دقیقه فعال
114 فالوور اینستاگرام ➖ ریزش پایین ⚫️ توضیحات 10,500  تومان 2000000/100 5 ساعت 12 دقیقه فعال
115 فالوور میکس ایرانی 🔴 (سرعت بالا) ⭐️ (استارت آنی) توضیحات 11,300  تومان 500000/100 6 ساعت 18 دقیقه فعال
116 فالوور میکس ایرانی (سرعت بالا) ⚫️ (استارت آنی) ⚫️ توضیحات 12,600  تومان 21000/100 4 ساعت 42 دقیقه فعال
117 🔥 فالوور ایرانی میکس ( تا 25% هدیه) ➖ ظرفیت 2 میلیون ⭐️ توضیحات 14,500  تومان 500000/100 2 روز 5 ساعت 19 دقیقه فعال
118 فالوور پروفایل دار آنی ➖ فول پروفایل توضیحات 15,000  تومان 800000/100 فعال
440 ⚡ فالوور طلایی ➖ ریزش زیر 10% توضیحات 27,000  تومان 300000/10 فعال
👤 فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
120 ⭐️ فالوور ویژه فول ایرانی ⭐️ توضیحات 19,000  تومان 25000/100 40 دقیقه فعال
121 فالوور ایرانی ⭐️ 60% ⭐️ توضیحات 25,500  تومان 30000/100 10 دقیقه فعال
122 فالوور ایرانی ⚫️ کیفیت فوق العاده عالی ⚫️ توضیحات 28,000  تومان 10000/100 29 دقیقه فعال
فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
123 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 245,000  تومان 1000/1000 فعال
124 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 350,000  تومان 1000/1000 فعال
بسته های طلایی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
125 پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 27,500  تومان 1000/1000 2 روز 9 ساعت 52 دقیقه فعال
126 پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 43,000  تومان 1000/1000 فعال
127 پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 67,000  تومان 1000/1000 فعال
128 ⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️ توضیحات 115,000  تومان 1000/1000 فعال
❤ لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
129 ❤ لایک میکس آنی ➖ 10 کا در ساعت توضیحات 1,700  تومان 100000/10 31 دقیقه فعال
130 لایک سریع ⭕️ برای انواع پست ها ⭕️ توضیحات 2,550  تومان 250000/10 21 دقیقه فعال
131 لایک اینستاگرام ❤🤩( 10 % هدیه ) ⭐️ توضیحات 3,300  تومان 100000/100 15 ساعت 41 دقیقه فعال
132 ⭐️لایک IGTV ➖ کیفیت عالی ⭐️ توضیحات 3,400  تومان 500000/100 10 ساعت 13 دقیقه فعال
133 لایک اینستاگرام تا 40 درصد هدیه ❗️⭐️ توضیحات 3,800  تومان 500000/100 3 ساعت 26 دقیقه فعال
134 لایک ایرانی نیترو 🔥 سرعتی 🔥 توضیحات 3,800  تومان 1000000/100 39 دقیقه فعال
135 لایک ایرانی سرعتی ⭐️ کیفیت خوب ➕ هدیه ❤ توضیحات 4,800  تومان 500000/100 39 دقیقه فعال
💬 کامنت پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
139 💎 کامنت تیک آبی دار ➕ لایک ( دو کامنت ) توضیحات 25,000  تومان 1/1 فعال
138 کامنت ایرانی با متن دلخواه شما توضیحات 25,000  تومان 20000/10 فعال
140 ⚡️ کامنت فارسی ➖ میکس آنی ➖ فول پروفایل توضیحات 27,500  تومان 50000/10 4 ساعت 54 دقیقه فعال
141 💎 کامنت تیک آبی دار ➕ لایک ( سه کامنت ) توضیحات 32,500  تومان 1/1 فعال
144 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 45,500  تومان 80/5 فعال
145 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 45,500  تومان 140/5 فعال
146 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه توضیحات 45,500  تومان 130/5 فعال
147 مجموعه کامنت تسلیت توضیحات 45,500  تومان 40/5 فعال
148 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 45,500  تومان 130/5 فعال
149 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 45,500  تومان 85/5 فعال
🔘 ویو پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
152 ⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور یک توضیحات 850  تومان 10000000/100 37 دقیقه فعال
153 ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤😍 توضیحات 950  تومان 100000/150 6 ساعت 50 دقیقه فعال
154 ویو ویدیو IGTV ➕ ایمیریشن ⭐️ ارزان ⭐️ توضیحات 1,300  تومان 5000/150 10 دقیقه فعال
151 ⚡️ بازدید پست اینستاگرام ➖ سرور 1 توضیحات 1,600  تومان 50000000/100 30 دقیقه فعال
150 ⚡️ بازدید IGTV ➖ استارت آنی توضیحات 1,880  تومان 1000000/100 7 دقیقه فعال
©استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
158 بازدید استوری ➖ سرعتی آنی توضیحات 5,850  تومان 20000/100 5 ساعت 38 دقیقه فعال
159 👩 بازدید استوری آنی ⭐️ پروفایل خانم ⭐️ توضیحات 7,900  تومان 10000/10 1 ساعت 11 دقیقه فعال
خدمات ریل ( reels ) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
160 ⚡️ ویو reels ➖ استارت آنی توضیحات 260  تومان 1000000/100 2 ساعت 23 دقیقه فعال
163 لایک reels 👍❤ توضیحات 7,000  تومان 10000/100 فعال
♋ خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
167 Share ( اشتراک گذاری ) پست توضیحات 8,800  تومان 3000000/100 فعال
✏ خدمات طراحی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
169 طراحی لوگو ❤️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
170 طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
171 ادیت و روتوش عکس ⚡️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
172 طراحی کارت ویزیت ✉️ توضیحات 1,000  تومان 2/1 فعال
💎 خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
437 بازدید پست روبیکا - 11,000  تومان 5000/20 فعال
435 لایک پست روبیکا توضیحات 16,000  تومان 50000/20 فعال
436 فالور روبیکا توضیحات 33,000  تومان 50000/20 فعال
⚫خدمات کلاب هاوس ClubHouse
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
♻️خدمات اسپاتیفای spotify
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها