سرویس ها

❤️ خدمات رایگان پنل ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
737
😍 ویو رایگان تلگرام 😍
0
100 / 1000
735
😍 30 عدد لایک رایگان اینستاگرام 😍
0
30 / 30
736
😍 50 فالوور رایگان اینستاگرام😍
0
25 / 100
734
😍  200 عدد ویو رایگان 😍
0
200 / 200

👤 ممبر فیک گروه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
344
《 ممبر گروه ‌های زیر 100 کا 》اقتصادی 1️⃣
5400
500 / 10000
353
ممبر فیک [ گروه‌های زیر  100 کا ] ⭐️
5900
500 / 20000
345
《 ممبر گروه ‌های زیر 100 کا 》اقتصادی 2️⃣
6400
500 / 20000
354
ممبر فیک [ گروه‌ های بالای 100 کا ] ⭐️
7850
500 / 40000
574
ممبر فیک گروه [ ظرفیت بالا 🚀 ] ⭐️
9800
1000 / 200000
350
ممبر گروه با کیفیت‌ خارجی 🇹🇩 [ گروه زیر 100 کا ] 🔵
11000
500 / 50000
338
ممبر گروه ❗️ فقط خانم ❗️ کم ریزش ⭐️
12000
1000 / 10000
349
ممبر ریزش ❗️ صفر ❗️ گروه
13000
500 / 80000
351
ممبر گروه با کیفیت‌ خارجی 🇹🇩 [ ظرفیت‌ بالا 👌 ]
15000
1000 / 100000

👤 ممبر اجباری گروه [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
346
ممبر اجباری گروه [ با لینک‌ خصوصی ❤️ ]
7400
1000 / 10000
337
ممبر اختصاصی ❗️ [ کیفیت عالی ] ❗️
9500
1000 / 50000
571
ممبر اجباری گروه [ با لینک‌ عمومی ❤️ ] ظرفیت‌ بالا ⭐️
11000
1000 / 15000
347
ممبر واقعی گروه [ بسیار کم ریزش ⭐️ ]
12000
1000 / 30000
340
[ ممبر چت‌کن گروه ⭐️ ] کیفیت‌ بالا 🇮🇷 NEW ⚡️
13000
1000 / 5000
352
ممبر فروشگاهی گروه - مختلط [ واقعی ⭐️ ]
16000
1000 / 5000
572
ممبر فروشگاهی گروه - آقا [ واقعی ⭐️ ]
21000
1000 / 35000
355
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] ❤️
42500
500 / 50000
356
انتقال گروه به گروه 🇮🇷 [ گروه خصوصی ❤️ ] ⭐️
63000
500 / 30000
573
ممبر فروشگاهی گروه - خانم [ واقعی ⭐️ ]
63000
1000 / 8000
575
انتقال گروه به گروه [ ایرانی 🇮🇷 ] < بالای 100k > ⭐️
84000
1000 / 50000
636
انتقال گروه به گروه [ گروه خصوصی ⭐️ ]《 بالای 100k 》
106000
1000 / 30000
357
انتقال گروه به گروه [ خارجی 🇱🇷 ] 🔵
168000
500 / 5000

👤 ممبر اختیاری گروه [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
364
ممبر آپلودر ⭐️ [ اعضای کاملا واقعی ] ⭐️
85000
1000 / 50000
361
پروکسی ⭐️ [ باکیفیت‌ترین تبلیغ گروه ] ⭐️
470000
1000 / 3000

👤 ممبر فیک کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
367
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال زیر 100 کا
5250
1000 / 40000
384
ممبر فیک کانال ➖ کانال زیر 100 کا 🔵
5400
1000 / 50000
368
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 100k تا 200 کا
5900
1000 / 40000
581
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 200 تا 300 کا
6900
1000 / 40000
385
ممبر فیک کانال ➖ کانال  زیر  300 کا 🔵
8000
1000 / 100000
582
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 300 کا تا 400 کا
9000
1000 / 40000
583
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 400 کا تا 500 کا
9950
1000 / 40000
363
ممبر کانال فقط ❗️ خانوم ❗️ ریزش صفر ⭐️
10900
1000 / 10000
584
ممبر کانال [ اقتصادی ] ⭐️ کانال 500 کا تا 1 میلیون
11300
500 / 60000
387
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال زیر 300 کا ]🔵
13000
500 / 15000
386
ممبر فیک کانال ➖ کانال زیر 1 میلیون 🔵
13000
1000 / 100000
375
ممبر ریـــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر 200 کا ]
13500
500 / 100000
376
ممبر ریــــــــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر 500 کا ]
15500
1000 / 100000
580
《 🇺🇸《 ❗️ فیک ریزش صفر ❗️ 》🇹🇩 》
16000
500 / 80000
599
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال زیر 300 کا ] (ظرفیت بالا ) 🔵
17000
1000 / 30000
388
ممبر فیک کانال [ اروپا 🇹🇩 کانال بالای 300 کا ] 🔵
19000
500 / 50000
594
ممبر ریـــــــــــــــــزش صفر ⚠️ [ کانال زیر یک میلیون ]
19500
500 / 100000

👤 ممبر اجباری کانال [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
369
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 100 کا
7350
1000 / 80000
370
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 200 کا
8400
500 / 80000
585
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 300 کا
9450
500 / 80000
380
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 200 کا ⚪️
9550
1000 / 100000
371
ممبر پنلی (1) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر 300 کا 》
9900
1000 / 300000
591
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 200 کا ⚫️
9950
1000 / 150000
586
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 400 کا
10400
500 / 80000
373
ممبر قفلی‌ کانال ➖ زیر 200 کا 🔒 [ خروج‌ اعضا‌ محدود‌ میشود ]
10700
500 / 150000
587
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 500 کا
11900
500 / 80000
589
ممبر پنلی (2) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر 500 کا 》
12500
1000 / 200000
588
ممبر اجباری [ هیدن ] ➖ کانال 🔴 زیر 1 میلیون
12900
500 / 80000
381
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 500 کا ⚪️
13000
1000 / 100000
607
ممبر بازدید دائم 👁 [ کم ریزش ⭐️ ] < کانال زیر 500 کا >
13000
1000 / 200000
592
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 500 کا ⚫️
13500
1000 / 150000
590
ممبر پنلی (3) کمکی ⭐️ اجباری کانال《 کانال زیر یک میلیون 》
14500
1000 / 200000
598
ممبر اجباری [ عادی ] ویو دار ➖ زیر 1 میلیون ⚪️
16000
1000 / 100000
374
ممبر قفلی‌ کانال ➖ بالای 200 کا 🔒 [ خروج‌ اعضا‌ محدود‌ میشود ]
16000
1000 / 100000
365
ممبر نیترو کانال  ➕ بازدید ایرانی 🇮🇷 ⭐️
16000
1000 / 100000
593
ممبر کانال [ بسیار‌ کم ریزش ] زیر 1 میلیون ⚫️
16500
1000 / 150000
597
ممبر بازدید دائم 👁 [ کم ریزش ⭐️ ] ظرفیت‌ بالا 🚀
17000
1000 / 200000
595
ممبر فروشگاهی کانال [ 90% فعال ❤️ ]
19000
1000 / 100000
378
ممبر میلیونی - اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا ⭐️
19000
1000 / 250000
382
ممبر اجباری [ فوق کیفیت ] ⭐️
21000
1000 / 100000
379
ممبر میلیونی - اجباری [ هیدن ] ظرفیت بالا 🚀 [ کمکی ] ⭐️
23000
1000 / 200000
383
ممبر گُـــــــــــــــلد کانال [ بهترین اجباری جهان ⭐️ ]
27000
1000 / 80000

👤 ممبر اختیاری کانال [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
389
اختیاری [ پاپ آپ مختلط ] ❤️
63000
1000 / 10000
390
اختیاری [ پاپ آپ بانوان 💃 ] ❤️
77000
1000 / 10000
637
🟣 نوع اول 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
270000
1000 / 5000
638
🟣 نوع دوم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
370000
1000 / 10000
639
🟣 نوع سوم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
580000
1000 / 10000
640
🟣 نوع چهارم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
790000
1000 / 10000
641
🟣 نوع پنجم 🟣 اسپانسری پروکسی 💯 [ اختیاری و واقعی ]
1000000
1000 / 10000
392
تبلیغات گسترده 🚀 [ جذب اختیاری ]
1230000
1000 / 10000
642
🟡 نوع اول SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
1900000
1000 / 20000
393
تبلیغات نیتیو 🇮🇷🎖 [ جذب اختیاری ]
2550000
1000 / 5000
643
🟡 نوع دوم SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی 💯
2700000
1000 / 20000

👁 بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
733
⭐️ بازدید تک پست ارزان تلگرام ⭐️
110
200 / 6000
312
🔥 بازدید تک پست تلگرام
130
200 / 20000
313
بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤️
280
100 / 200000
314
بازدید 5 پست تلگرام
780
100 / 100000
326
بازدید 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
1300
100 / 200000
327
بازدید 10 پست تلگرام
1450
300 / 15000
328
بازدید 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
2500
100 / 200000
329
بازدید 20 پست تلگرام
2650
300 / 15000
331
بازدید 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
4650
200 / 200000
330
بازدید 50 پست تلگرام
5100
300 / 15000
319
بازدید 50 پست تلگرام ➖ ظرفیت بالا
5600
300 / 100000
320
بازدید 100 پست تلگرام
6750
500 / 15000
334
بازدید 50 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی )
10800
200 / 200000

ریکشن تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
696
ری‌ اکشن میکس مثبت ✅ + بازدید
12500
10 / 5000000
695
ری‌ اکشن میکس منفی ⛔️ + بازدید
12500
10 / 5000000
694
ری‌اکشن آتش 🔥💥 + بازدید
12500
10 / 5000000
687
ری‌اکشن ترس 😱😨 + بازدید
12500
10 / 5000000
688
ری‌اکشن جشن 🎉🎊 + بازدید
12500
10 / 5000000
689
ری‌اکشن خوشحال 😀😊 + بازدید
12500
10 / 5000000
693
ری‌اکشن قلب ❤️ + بازدید
12500
10 / 5000000
691
ری‌اکشن موافق 👌👍 + بازدید
12500
10 / 5000000
684
ری‌اکشن پوو + بازدید
12500
10 / 5000000
690
ی‌اکشن تهوع + بازدید
12500
10 / 5000000
686
ری‌اکشن خنده 😂😄 + بازدید
14000
10 / 100000
692
ری‌اکشن مخالف 😒👎 + بازدید
14000
10 / 100000
685
ری‌اکشن گریه 😢😭 + بازدید
14000
10 / 100000

👤 فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
672
فالوور فیک ویژه ➖ استارت آنی ⭐️
3500
100 / 1000
516
فالوور ارزان 🔶
6500
200 / 14999
463
فالوور میکس ایرانی و بین المللی ➖ فول پروفایل 🔷
7000
100 / 50000
465
فالوور  میکس [ 30 درصد هدیه ] [ استارت آنی ] ظرفیت 2 میلیون ⚫️
7800
200 / 2000000
613
فالوور میکس ايراني ➖ کیفیت بی نظیر ⭐️
7900
100 / 600000
464
فالوور اینستاگرام ➖ ریزش پایین ⚫️
8600
100 / 20000
469
فالوور میکس ایرانی (سرعت بالا) ⚫️ (استارت آنی) ⚫️
11300
200 / 100000
466
🔥 فالوور ایرانی میکس ( تا 25% هدیه) ➖ ظرفیت 2 میلیون ⭐️
12500
100 / 2000000
563
فالوور میکس ایرانی 🔴 (سرعت بالا) ⭐️ (استارت آنی)
13000
100 / 100000
652
فالوور ( نوع 3 ) بسیار پر سرعت ➖ با کیفیت ⭐️
13800
2000 / 100000
653
فالوور ( نوع 4 ) پر سرعت ➖ کیفیت خوب
15000
10 / 500000
656
فالوور ( نوع 7 ) ❤️ جبران ریزش تا 10 روز ❤️
16900
50 / 10000
468
فالوور سرور میکس سرعت بالا ❤️ کیفیت خوب 
17900
100 / 50000

👤 فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
655
فالوور ( نوع 6 ) فول پروفایل ➖ 50% ایرانی 🔵
14800
100 / 6000
470
فالوور ایرانی [ سرعتی ] استارت آنی ➖ اختصاصی ⭐️ 
17400
200 / 70000
473
⭐️ فالوور VIP فول ایرانی ⭐️
18000
100 / 80000
471
⭐️ فالوور ویژه فول ایرانی ⭐️
19850
100 / 6000
472
فالوور ایرانی ⚫️ کیفیت فوق العاده عالی ⚫️
23500
100 / 50000
467
فالوور ایرانی ⭐️ VIP ⭐️
25000
100 / 100000

بسته های طلایی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
455
پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
27500
1000 / 1000
456
پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
43000
1000 / 1000
457
پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
67000
1000 / 1000
458
⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️
115000
1000 / 1000

👤 فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی (پاپ آپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
483
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 2 ساعته ) ⚫️
132000
1000 / 1000
484
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 4 ساعته ) 🔴
233000
1000 / 1000
485
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 6 ساعته ) 🔵
815000
1000 / 1000

فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
680
پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی)
198000
1000 / 1000
681
پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی)
300000
1000 / 1000
682
پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی)
380000
1000 / 1000
683
پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی)
510000
1000 / 1000

❤ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
527
لایک خارجی کیفیت خوب  ⭐️ ارزان ⭐️
1480
50 / 30000
674
لایک ارزان ➖ اینستاگرام ⭐️
1700
100 / 50000
716
لایک ایرانی ارزان ➖ کم ریزش ⭐️
2450
10 / 15000
608
لایک اینستاگرام ❤️🤩( 10 % هدیه ) ⭐️
3200
100 / 50000
661
⭐️لایک IGTV ➖ کیفیت عالی ⭐️
3400
197 / 500000
609
لایک اینستاگرام تا 40 درصد هدیه ❗️⭐️
3780
100 / 50000
610
لایک ایرانی نیترو 🔥 سرعتی 🔥
3790
100 / 1000000
611
لایک ایرانی سرعتی ⭐️ کیفیت خوب ➕ هدیه ❤️
4860
100 / 500000
522
لایک ( کیفیت عالی ) _ آنی و پروفایل دار 🔵
7000
30 / 5000
524
لایک ایرانی _ استارت آنی _ ریزش کم ❤️
7700
10 / 50000
708
لایک + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و .... 😍
12000
500 / 6000

💬 کامنت پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
647
کامنت ایرانی با متن دلخواه شما [ کیفیت عالی ] [ سرعت بالا ] ⭐️⚡️
16000
10 / 5000
646
کامنت ایرانی تبریک تولد [ استارت آنی ] ⭐️⚡️
16000
5 / 80
645
کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه [ استارت آنی ] ⭐️⚡️
16000
5 / 130
644
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [ استارت آنی ]⭐️⚡️
16000
5 / 120
272
کامنت ایرانی سلام و احوال پرسی [استارت آنی] ⭐️⚡️
16500
5 / 40

🔘 ویو پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
629
⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور فوق سریع 
250
1000 / 10000000
675
ویو ویدیو IGTV ➕ ایمیریشن ⭐️ ارزان ⭐️
420
150 / 10000000
698
ویو پرسرعت ایرانی - ارزان - 2 میلیون ظرفیت
520
100 / 2000000
335
ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤️😍
550
200 / 10000000
630
ویو اینستاگرام ➕ Impressions ➕ Profile Visit
2250
200 / 10000000
631
بازدید پست اینستاگرام ( استارت آنی ) + IGTV + reel
2580
200 / 4000000
623
ویو + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و .... 😍
8900
1000 / 100000

©استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
673
ویو همه استوری ها ⭐️ پر سرعت ⭐️
750
100 / 20000
612
ویو استوری اینستاگرام ➖ ارزان ⭐️❤️
1550
100 / 20000
614
بازدید استوری اینستاگرام ( بازدید همه استوری ها ) 🔥
2000
100 / 20000
627
بازدید استوری ➖ سرعتی آنی
3500
10 / 100000
709
آمار استوری Story Through Profile Visits + Displays + Impressions & Reach
11500
50 / 50000
710
رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر اول) 
36500
10 / 50000
711
رای poll استوری اینستاگرام + ویو (نظر دوم) 
36500
10 / 50000
714
Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ اول) 
39500
100 / 1000000
715
Quiz استوری اینستاگرام (پاسخ دوم ) 
39500
100 / 1000000
713
سرویس نظرسنجی poll استوری ( افزایش گزینه سمت راست ) 
39500
100 / 100000
712
سرویس نظرسنجی poll استوری (Left Green Option) 
39500
100 / 10000

خدمات ریل ( reels ) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
701
سیو پست ⭐️ Reel ⭐️
790
100 / 15000
700
ویو reels ⭐️
1450
100 / 1000000
702
REEL ویو ➕ Reach ➕ Impression ⭐️😍
5900
100 / 5000000
703
لایک reels 👍❤️
6000
50 / 10000

♾ ویو Live اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
731
⭐️ لایک لایو اینستاگرام ⭐️
8000
200 / 10000
679
ویو لایو 30 دقیقه اینستاگرام ➖ همراه لایک و کامنت ❤️⭐️
240000
20 / 30000

سیو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
732
سیو پست اینستاگرام ➖ ویژه 😍
50
100 / 10000
667
سیو پست اینستاگرام ➖ ارزان ⭐️
210
150 / 5000
486
ذخیره پست ارزان ترین + IGTV _ عالی 🔵
490
100 / 15000
488
سیو (ذخیره) عکس و فیلم
900
100 / 100000

♋ خدمات اکسپلور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
707
بازدید پروفایل (پروفایل ویزیت) ⭐️❤️
1500
100 / 500000
706
Shares (اشتراک گذاری) پست  ⭐️
6400
100 / 1000000
704
ویو + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و ... 😍
8900
1000 / 100000
705
لایک + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و ... 😍
12000
500 / 6000
666
شیر 🔃 (share) پست ➖ پر سرعت
12100
100 / 5000000
665
share 🔃 (اشتراک گذاری ) استوری 
22500
100 / 1000000

✏ خدمات طراحی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
150
ادیت و روتوش عکس ⚡️
1000
1 / 5
148
طراحی لوگو ❤️
1000
1 / 5
336
طراحی کارت ویزیت ✉️
1000
1 / 2
149
طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️
1000
1 / 5

☢خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
558
بازدید ویدیو آپارات _ ایرانی عالی 🔵⭐️
7350
1000 / 100000
559
لایک ویدیو آپارات _ ایرانی عالی ❤️ ⭐️
19950
200 / 100000
557
دنبال کننده واقعی آپارات ⭐️
88200
200 / 100000

⚫خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
110
فالور کلاوب هاوس ارزان
70000
100 / 5000
562
فالوور کلاب هاوس _ خانم ایرانی 🔵
89000
100 / 100
560
فالوور کلاب هاوس _ ایرانی ⭐️
137000
500 / 500
561
فالوور خانم ایرانی کلاب هاوس ( 5 الی 60 درصد هدیه) ⭐️❤️
365000
100 / 100

♻️خدمات اسپاتیفای spotify

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
567
اسپاتیفای plays 🔵
13800
1000 / 1000000000
568
اسپاتیفای Monthly Listeners ⚫️
46000
100 / 5000
565
اسپاتیفای Playlist Plays ❤️
51000
1000 / 1000000