سرویس ها

❤️ خدمات رایگان پنل ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
734
😍  200 عدد ویو رایگان 😍
0
200 / 200

👤 ممبر اختیاری گروه [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
800
❤️ استخراج آیدی‌های اعضای گروه ❤️
12000
50 / 15000
780
ممبر آپلودر گروه ➖ اعضای کاملا فعال ⭐️
130000
1000 / 100000

👤 ممبر فیک گروه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
783
⚪️ ممبر اقتصادی گروه ➖ زیر 100 کا
18500
500 / 80000
784
⚪️ ممبر اقتصادی گروه ➖ زیر 100 کا 2️⃣
19500
500 / 80000
792
🔴 ممبر فیک گروه ➖ زیر 100 کا
19500
500 / 30000
793
🔴 ممبر فیک گروه ➖ بالای 100 کا
21000
500 / 50000
794
فیک گروه ⚡️ ظرفیت بالا ⚡️
24000
1000 / 200000
788
ممبر ریزش 0️⃣ صفر 0️⃣ گروه
25000
1000 / 80000
789
ممبر با کیفیت‌ خارجی گروه ➖ زیر 100 کا ⭐️
29000
500 / 100000
838
ممبر گروه ریزش صفر ⭐️ پیشنهادی ⭐️
42000
1000 / 70000

👤 ممبر اجباری گروه [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
781
⭐️ ممبر چت کن گروه ⭐️
19000
1000 / 200000
848
اجباری گروه کیفیت خوب ➕ هدیه ( زیر 100 کا )
21000
3000 / 40000
782
⭐️ ممبر اختصاصی گروه ⭐️
21000
1000 / 120000
850
اجباری گروه کیفیت خوب ➕ هدیه ( 100 تا 200 کا )
21500
3000 / 40000
786
ممبر اجباری گروه ➖ با لینک‌ عمومی ➖ ظرفیت‌بالا ⭐️
25000
1000 / 50000
787
واقعی گروه ⭐️ بسیار کم ریزش ⭐️
28000
1000 / 70000
790
ممبر فروشگاهی گروه ➖ مختلط واقعی ⭐️
40000
1000 / 45000
785
ممبر اجباری گروه ⭐️ با لینک‌ خصوصی ⭐️
43000
1000 / 10000
791
ممبر فروشگاهی گروه ➖ آقا واقعی ⭐️
45000
1000 / 35000
795
انتقال گروه به گروه ➖ ایرانی
55000
1000 / 50000
797
انتقال گروه به گروه ⭐️ خصوصی ⭐️
75000
1000 / 30000
796
انتقال گروه به گروه ایرانی ➖ بالای 100 کا ⭐️
95000
1000 / 100000
798
انتقال گروه به گروه ➖ خصوصی ➖ بالای 100 کا ⭐️
115000
1000 / 30000
799
انتقال گروه به گروه 🔴 خارجی 🔴
180000
1000 / 20000

👤 ممبر فیک کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
757
ممبر کیفیت خوب❗️
18500
1000 / 10000
762
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ زیر 100 کا
19000
1000 / 100000
763
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 100 تا 200 کا
20000
1000 / 80000
816
🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 100 کا
20000
1000 / 50000
758
ممبر ارزان قیمت ❗️
22000
1000 / 10000
764
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 200 تا 300 کا
24500
1000 / 80000
801
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ زیر 200 کا
26000
500 / 100000
817
🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 300 کا
26000
1000 / 100000
765
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 300 تا 400 کا
27000
1000 / 60000
766
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 400 تا 500 کا
28000
1000 / 60000
819
ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ زیر 300 کا
29500
500 / 20000
767
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 500 کا تا 1 میلیون
30000
1000 / 60000
818
🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 1 میلیون
30000
1000 / 100000
820
 ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ زیر 300 کا 2️⃣
32500
1000 / 40000
802
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ زیر 500 کا
34000
500 / 100000
760
ممبر فیک کانال ⭐️ ریزش صفر ⭐️
35500
500 / 100000
821
 ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ بالای 300 کا
38000
500 / 50000
803
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ زیر 1 میلیون
38000
500 / 100000
837
ممبر فیک بدون ریزش ⭐️ پشنهادی ⭐️
40000
1000 / 70000

👤 ممبر اجباری کانال [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
768
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 100k
19000
1000 / 80000
769
 اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ زیر 200 کا
20000
1000 / 80000
847
اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ زیر 100 کا
20000
3000 / 40000
849
اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ 100 تا 200 کا
21000
3000 / 40000
770
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 300 کا
22500
1000 / 80000
761
ممبر نیترو ➕ بازدید  ➖ زیر 300 کا
23000
1000 / 100000
809
اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 200 کا
25000
1000 / 100000
777
ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 200 کا
25500
1000 / 150000
771
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 400 کا
26000
1000 / 80000
814
ممبر قفلی‌ کانال ➖ زیر 200 کا 🔒 خروج اعضا محدود می شود
26000
500 / 150000
772
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 500 کا
28000
1000 / 80000
774
اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 300 کا
28500
1000 / 300000
773
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 1 میلیون
29500
1000 / 80000
775
اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 500 کا
30000
1000 / 200000
778
ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 500 کا
30000
1000 / 150000
810
اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 500 کا
32000
1000 / 100000
815
ممبر قفلی‌ کانال ➖ بالای 200 کا 🔒 خروج اعضا محدود می شود
32500
1000 / 100000
805
ممبر بازدید دائم ➖ زیر 500 کا
33000
1000 / 200000
776
اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 1 میلیون
35000
1000 / 200000
779
ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 1 میلیون
36500
1000 / 150000
811
اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 1 میلیون
39000
1000 / 100000
806
ممبر بازدید دائم ➖ ظرفیت بالا
39000
1000 / 200000
804
ممبر فروشگاهی کانال ⭐️ 90% فعال ⭐️
43000
1000 / 150000
807
ممبر میلیونی 1️⃣ اجباری هیدن ➖ ظرفیت بالا 
52000
1000 / 250000
812
اجباری کانال ⭐️ فوق العاده ⭐️
53000
1000 / 100000
813
ممبر طلایی کانال ⭐️ بهترین اجباری ⭐️
59000
1000 / 80000
808
ممبر میلیونی 2️⃣ اجباری هیدن ➖ ظرفیت بالا 
63000
1000 / 200000

👤 ممبر اختیاری کانال [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
822
ممبر اختیاری ➖ پاپ آپ مختلط
47000
1000 / 10000
823
ممبر اختیاری ➖ پاپ آپ بانوان 
58000
1000 / 10000
759
ممبر آپلودر ⚡️ کیفیت پاپ‌ آپ⚡️
88000
1000 / 100000

👁 بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
868
ويو تلگرام ارزان
95
100 / 20000
606
🔥 بازدید تک پست فوری تلگرام ➖ سرور دو
100
300 / 100000
313
بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤️
280
100 / 200000
314
بازدید 5 پست تلگرام
780
100 / 100000
326
بازدید 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
1300
100 / 200000
327
بازدید 10 پست تلگرام
1450
300 / 15000
328
بازدید 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
2500
100 / 200000
329
بازدید 20 پست تلگرام
2650
300 / 15000
331
بازدید 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
4650
200 / 200000
330
بازدید 50 پست تلگرام
5400
300 / 15000
319
بازدید 50 پست تلگرام ➖ ظرفیت بالا
6000
300 / 100000
320
بازدید 100 پست تلگرام
6750
500 / 15000
334
بازدید 50 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی )
10800
200 / 200000

ریکشن تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
696
ری‌ اکشن میکس مثبت 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 ➕ بازدید
4500
15 / 1000000
695
ری‌ اکشن میکس منفی 👎 😱 💩 😢 🤮 ➕ بازدید
4500
15 / 1000000
694
ری‌اکشن آتش 🔥💥 ➕ بازدید
4500
15 / 1000000
687
ری‌اکشن ترس 😱😨 ➕ بازدید
7000
15 / 1000000
688
ری‌اکشن جشن 🎉🎊 ➕ بازدید
7000
15 / 1000000
685
ری‌اکشن گریه 😢😭 ➕ بازدید
7000
15 / 1000000
689
ری‌اکشن 😍 ➕ بازدید
7000
15 / 1000000
690
ری‌اکشن 💩 ➕ بازدید
7000
15 / 1000000
684
ری‌اکشن تهوع 🤮 ➕ بازدید
11000
10 / 5000000

👤 فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
856
👤 فالوور فیک آنی ➖ 5000 تا در روز
3500
10 / 1000
853
👤 فالوور فیک آنی ➖ 5 الی 10 کا در روز
4400
50 / 10000
855
👤 - فالوور میکس آنی [50 کا در روز]
6500
10 / 20000
516
فالوور ارزان 🔶
8300
200 / 14999
613
فالوور میکس ايراني ➖ کیفیت بی نظیر ⭐️
8600
100 / 600000
463
فالوور میکس ایرانی و بین المللی ➖ فول پروفایل 🔷
8850
100 / 50000
861
⭐️ فالوور اینستاگرام کیفیت بالا ⭐
8900
200 / 80000
464
فالوور اینستاگرام ➖ ریزش پایین ⚫️
9980
100 / 20000
563
فالوور میکس ایرانی 🔴 (سرعت بالا) ⭐️ (استارت آنی)
11000
100 / 100000
862
فالوور پروفایل دار آنی ➖ فول پروفایل
11500
100 / 5000000
852
⭐️ فالوور اختصاصی پنل ⭐️
11500
100 / 50000
469
فالوور میکس ایرانی (سرعت بالا) ⚫️ (استارت آنی) ⚫️
12000
200 / 21000
466
🔥 فالوور ایرانی میکس ( تا 25% هدیه) ➖ ظرفیت 2 میلیون ⭐️
12900
100 / 2000000
854
👤  فالوور استار آنی ⭐️ ریزش کم ⭐️
13500
100 / 500000
653
فالوور جبران ریزش 3 ماهه ⭐️ ➖ کیفیت خوب
18000
10 / 500000

👤 فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
471
⭐️ فالوور ویژه فول ایرانی ⭐️
21000
100 / 6000
473
⭐️ فالوور 50% ایرانی ⭐️
23500
100 / 80000
467
فالوور ایرانی ⭐️ 30% ⭐️
25500
100 / 100000
472
فالوور ایرانی ⚫️ کیفیت فوق العاده عالی ⚫️
28000
100 / 50000

بسته های طلایی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
455
پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
27500
1000 / 1000
456
پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
43000
1000 / 1000
457
پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
67000
1000 / 1000
458
⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️
115000
1000 / 1000

فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
680
پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی)
198000
1000 / 1000
681
پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی)
300000
1000 / 1000

❤ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
869
❤ لایک میکس آنی ➖ 10 کا در ساعت
1400
100 / 10000
859
❤ لایک میکس آنی ➖ 10 کا در ساعت
1800
10 / 80000
608
لایک اینستاگرام ❤️🤩( 10 % هدیه ) ⭐️
3200
100 / 50000
661
⭐️لایک IGTV ➖ کیفیت عالی ⭐️
3400
197 / 500000
609
لایک اینستاگرام تا 40 درصد هدیه ❗️⭐️
3780
100 / 50000
610
لایک ایرانی نیترو 🔥 سرعتی 🔥
3790
100 / 1000000
611
لایک ایرانی سرعتی ⭐️ کیفیت خوب ➕ هدیه ❤️
4860
100 / 500000
708
لایک + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و .... 😍
13000
500 / 6000

💬 کامنت پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
647
کامنت ایرانی با متن دلخواه شما [ کیفیت عالی ] [ سرعت بالا ] ⭐️⚡️
16000
10 / 5000
646
کامنت ایرانی تبریک تولد [ استارت آنی ] ⭐️⚡️
16000
5 / 80
645
کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه [ استارت آنی ] ⭐️⚡️
16000
5 / 130
644
کامنت ایرانی تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی [ استارت آنی ]⭐️⚡️
16000
5 / 120
648
کامنت تسلیت ⚡️
19000
5 / 25
270
کامنت ایرانی تبریک تولد [استارت آنی] ⭐️⚡️
28000
5 / 40

🔘 ویو پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
867
⚡️ بازدید پست اینستاگرام ➖ سرور 1
260
100 / 10000000
864
⚡️ بازدید IGTV ➖ استارت آنی
280
100 / 100000000
629
⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور یک
850
100 / 10000000
335
ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤️😍
950
200 / 5000
675
ویو ویدیو IGTV ➕ ایمیریشن ⭐️ ارزان ⭐️
2300
150 / 5000
623
ویو + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و .... 😍
8900
1000 / 100000

خدمات ریل ( reels ) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
866
⚡️ ویو reels ➖ استارت آنی
280
100 / 1000000
701
سیو پست ⭐️ Reel ⭐️
790
100 / 15000
700
ویو reels ⭐️
2000
1000 / 1000000
703
لایک reels 👍❤️
7000
50 / 10000

©استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
865
⚡️ بازدید استوری آنی ➖ 20 کا در روز
390
10 / 2000000
614
بازدید استوری اینستاگرام ( بازدید همه استوری ها ) 🔥
4350
100 / 20000
612
ویو استوری اینستاگرام ➖ ارزان ⭐️❤️
5500
100 / 20000

سیو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
486
ذخیره پست ارزان ترین + IGTV _ عالی 🔵
490
100 / 15000
488
سیو (ذخیره) عکس و فیلم
900
100 / 100000

♋ خدمات اکسپلور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
704
ویو + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و ... 😍
8900
1000 / 100000
705
لایک + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و ... 😍
12000
500 / 6000

✏ خدمات طراحی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
150
ادیت و روتوش عکس ⚡️
1000
1 / 5
148
طراحی لوگو ❤️
1000
1 / 5
336
طراحی کارت ویزیت ✉️
1000
1 / 2
149
طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️
1000
1 / 5

☢خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
559
لایک ویدیو آپارات _ ایرانی عالی ❤️ ⭐️
29000
200 / 100000

⚫خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
110
فالور کلاوب هاوس ارزان
70000
100 / 5000
562
فالوور کلاب هاوس _ خانم ایرانی 🔵
89000
100 / 100
560
فالوور کلاب هاوس _ ایرانی ⭐️
137000
500 / 500
561
فالوور خانم ایرانی کلاب هاوس ( 5 الی 60 درصد هدیه) ⭐️❤️
365000
100 / 100

♻️خدمات اسپاتیفای spotify

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
567
اسپاتیفای plays 🔵
13800
1000 / 1000000000
568
اسپاتیفای Monthly Listeners ⚫️
46000
100 / 5000
565
اسپاتیفای Playlist Plays ❤️
51000
1000 / 1000000