سرویس ها

👤 ممبر فیک گروه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
591 ممبر فیک گروه تلگرام توضیحات 23,900  تومان 30000/100 فعال
594 ممبر فیک گروه تلگرام ➖ سرور 2 توضیحات 24,000  تومان 18000/100 فعال
👤 ممبر اجباری گروه [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
589 ممبر گروه تلگرام ➖ هیدن توضیحات 25,500  تومان 2500/1000 فعال
596 ممبر میکس واقعی گروه تلگرام توضیحات 27,500  تومان 170000/10 فعال
599 ممبر اد لیست گروه تلگرام توضیحات 27,500  تومان 15000/2000 فعال
598 ممبر میکس واقعی گروه تلگرام ➖ کیفیت بالاتر توضیحات 29,500  تومان 50000/100 فعال
602 ممبر فعال گروه تلگرام ⚡ پر سرعت توضیحات 44,000  تومان 50000/1000 فعال
601 ممبر پنلی واقعی گروه ⭐️ کیفیت پنل ⭐️ توضیحات 45,000  تومان 50000/1000 فعال
600 ممبر گروه تلگرام ⭐️ فول ایرانی ⭐️ استارت آنی ⚡ کم ریزش توضیحات 53,000  تومان 10000/100 فعال
👤 ممبر فیک کانال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
592 ممبر فیک کانال تلگرام توضیحات 23,900  تومان 30000/100 فعال
593 ممبر فیک کانال تلگرام ➖ سرور 2 توضیحات 24,000  تومان 18000/100 فعال
👤 ممبر اجباری کانال [ واقعی ]
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
590 ممبر کانال تلگرام ➖ هیدن توضیحات 25,500  تومان 2500/1000 فعال
595 ممبر میکس واقعی کانال تلگرام توضیحات 27,500  تومان 20000/100 فعال
597 ممبر میکس واقعی کانال تلگرام ➖ کیفیت بالاتر توضیحات 29,500  تومان 50000/100 4 ساعت 50 دقیقه فعال
578 ممبر هیدن ➖ کانال های زیر 100 کا ➖ کم ریزش توضیحات 34,000  تومان 10000/1000 18 ساعت 57 دقیقه فعال
579 ممبر اجباری ➖ کانال های زیر 100 کا ➖ کم ریزش توضیحات 34,500  تومان 10000/1000 21 ساعت 52 دقیقه فعال
👁 بازدید پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
565 بازدید تلگرام پر سرعت توضیحات 60  تومان 30000/100 40 دقیقه فعال
82 بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤ توضیحات 350  تومان 200000/100 5 دقیقه فعال
83 بازدید 5 پست تلگرام توضیحات 780  تومان 100000/100 22 دقیقه فعال
90 بازدید 50 پست تلگرام ➖ ظرفیت بالا توضیحات 5,000  تومان 100000/300 3 روز 13 ساعت 1 دقیقه فعال
91 بازدید 100 پست تلگرام توضیحات 7,500  تومان 15000/500 فعال
ریکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
449 ری اکشن ➖ ایموجی 😢 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
456 ری اکشن ➖ موافق 👍 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 3 ساعت 54 دقیقه فعال
443 ری اکشن ➖ ایموجی 😁 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
444 ری اکشن پرمیوم ➖ ❤‍🔥 ➖ آنی توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
445 ری اکشن پرمیوم ➖ 🐳 ➖ آنی توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
446 ری اکشن پرمیوم ➖ 👌 ➖ آنی توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
447 ری اکشن ➖ ایموجی 💩 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
448 ری اکشن ➖ ایموجی 🤮 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
442 ری اکشن پرمیوم ➖ 💯 ➖ آنی توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
450 ری اکشن ➖ ایموجی 😱 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 فعال
451 ری اکشن ➖ ایموجی 🤩 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 11 دقیقه فعال
452 ری اکشن ➖ جشن 🎉 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 1 ساعت 9 دقیقه فعال
453 ری اکشن ➖ آتش 🔥 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 18 دقیقه فعال
454 ری اکشن ➖ قلب ❤ ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 22 ساعت 36 دقیقه فعال
455 ری اکشن ➖ مخالف 👎 ➖ آنی ➕ بازدید توضیحات 1,000  تومان 1000000/10 56 دقیقه فعال
94 ری‌ اکشن میکس منفی ➖ 👎 😱 💩 😢 🤮 توضیحات 2,900  تومان 1000000/10 فعال
457 ری اکشن میکس ➖ مثبت 👍 ❤ 🔥 🎉 😁 توضیحات 2,900  تومان 1000000/10 فعال
👤 فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
585 فالوور اینستاگرام ➖ کیفیت معمولی توضیحات 4,000  تومان 3000/10 فعال
587 فالوور اینستاگرام ➖ کیفیت معمولی ➖ سرعتی توضیحات 6,000  تومان 1000/50 فعال
586 فالوور اینستاگرام ➖ کیفیت معمولی ➖ پروفایلدار توضیحات 7,900  تومان 100000/50 فعال
570 فالوور رباتی اینستاگرام ❗️ آپدیت جدید اینستاگرام ❗️ توضیحات 9,000  تومان 10000/50 57 دقیقه فعال
571 فالوور ارزان قیمت ❗️ آپدیت جدید اینستاگرام ❗️ توضیحات 9,800  تومان 4000/10 2 ساعت 27 دقیقه فعال
572 فالوور اینستا ❗️ آپدیت جدید اینستاگرام ❗️ توضیحات 10,800  تومان 20000/100 2 ساعت 29 دقیقه فعال
584 ⭐️ فالوور کم ریزش ⭐️ توضیحات 11,000  تومان 1000000/100 فعال
588 فالوور اینستاگرام ⭐️ میکس واقعی خارجی و فیک ⭐️ توضیحات 15,500  تومان 5000/10 فعال
573 فالوور کیفیت متوسط ❗️ آپدیت جدید اینستاگرام ❗️ توضیحات 15,800  تومان 4000/100 فعال
574 فالوور کم ریزش ❗️ آپدیت جدید اینستاگرام ❗️ توضیحات 16,500  تومان 50000/100 1 ساعت 39 دقیقه فعال
567 فالوور میکس ⭐️ کیفیت خوب ⭐️ توضیحات 18,000  تومان 450000/100 11 ساعت 11 دقیقه فعال
566 ⭐️ فالوور کم ریزش ⭐️ توضیحات 19,000  تومان 40000/100 18 ساعت 12 دقیقه فعال
568 فالوور میکس ⭐️ تا 30 درصد هدیه ⭐️ استارت آنی توضیحات 20,000  تومان 600000/100 3 ساعت 48 دقیقه فعال
118 فالوور پروفایل دار آنی ➖ فول پروفایل توضیحات 21,000  تومان 500000/100 2 ساعت 6 دقیقه فعال
564 فالوور میکس آنی ⭐️ پست و استوری دارند ⭐️ توضیحات 22,000  تومان 100000/1000 4 ساعت 2 دقیقه فعال
👤 فالوور ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
122 فالوور ایرانی ⚫️ کیفیت فوق العاده عالی ⚫️ توضیحات 36,000  تومان 10000/100 29 دقیقه فعال
فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
123 پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی) توضیحات 245,000  تومان 1000/1000 8 روز 14 ساعت 11 دقیقه فعال
124 پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی) توضیحات 350,000  تومان 1000/1000 فعال
بسته های طلایی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
125 پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 46,000  تومان 1000/1000 2 روز 9 ساعت 52 دقیقه فعال
126 پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 78,000  تومان 1000/1000 19 ساعت 49 دقیقه فعال
127 پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت) توضیحات 95,000  تومان 1000/1000 فعال
128 ⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️ توضیحات 195,000  تومان 1000/1000 5 روز 5 ساعت 14 دقیقه فعال
❤ لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
569 ❤ لایک میکس آنی [5 کا در ساعت] توضیحات 1,400  تومان 100000/10 4 ساعت 52 دقیقه فعال
441 ⭐️ لایک میکس آنی ➖ 20 کا در ساعت ➖ توضیحات 1,500  تومان 300000/10 30 دقیقه فعال
134 لایک ایرانی نیترو 🔥 سرعتی 🔥 توضیحات 2,700  تومان 1000000/100 39 دقیقه فعال
132 ⭐️لایک IGTV ➖ کیفیت عالی ⭐️ توضیحات 3,400  تومان 500000/100 10 ساعت 13 دقیقه فعال
517 لایک میکس 🔄 جبران ریزش 365 روز 🔄 توضیحات 3,500  تومان 500000/10 فعال
133 لایک اینستاگرام تا 40 درصد هدیه ❗️⭐️ توضیحات 26,000  تومان 300000/10 3 ساعت 26 دقیقه فعال
لایک ایرانی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
519 لايک واقعی ایرانی ➕ هدیه توضیحات 7,400  تومان 8000/50 14 ساعت 37 دقیقه فعال
509 لایک عالی ایرانی ➖ سرعت خوب توضیحات 8,700  تومان 20000/50 4 ساعت 13 دقیقه فعال
520 لایک ایرانی ⭐️ کیفیت خوب توضیحات 9,300  تومان 30000/100 فعال
⭐️ لایک واقعی ( اکسپلور ) ⭐️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
512 لایک واقعی ⭐️ بدون ریزش ⭐️ 200 کا در روز ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 4,500  تومان 50000/50 4 ساعت 55 دقیقه فعال
514 لایک واقعی ➖ ضمانت 30 روزه ➖ بدون ریزش توضیحات 4,500  تومان 30000/10 فعال
513 لایک سرعتی واقعی ⚡️ ریزش کم ⚡️ سرعت 60 کا توضیحات 4,600  تومان 150000/10 21 دقیقه فعال
510 لایک واقعی ⭐️ اکسپلور ⭐️ ضمانت 30 روزه توضیحات 5,500  تومان 25000/20 14 دقیقه فعال
511 لایک واقعی ⭐️ کیفیت بالا ⭐️ ضمانت 30 روزه توضیحات 5,600  تومان 30000/10 26 دقیقه فعال
518 لایک پاپ آپ ⭐️ فعال ایرانی ⭐️ مناسب اکسپلور توضیحات 19,000  تومان 10000/100 14 ساعت 34 دقیقه فعال
516 ❤ لایک واقعی پاپ آپ ⭐️ مناسب اکسپلور توضیحات 25,000  تومان 10000/100 14 ساعت فعال
💬 کامنت پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
144 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی توضیحات 45,500  تومان 80/5 فعال
145 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از کالای فروشگاهی توضیحات 45,500  تومان 140/5 42 دقیقه فعال
146 کامنت ایرانی تعریف از پست متفرقه توضیحات 45,500  تومان 130/5 27 دقیقه فعال
147 مجموعه کامنت تسلیت توضیحات 45,500  تومان 40/5 فعال
148 مجموعه کامنت تعریف و تمجید از شخص توضیحات 45,500  تومان 130/5 40 دقیقه فعال
149 مجموعه کامنت تبریک تولد توضیحات 45,500  تومان 85/5 فعال
🔘 ویو پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
152 ⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور یک توضیحات 2,500  تومان 10000000/100 37 دقیقه فعال
153 ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤😍 توضیحات 2,650  تومان 100000/100 6 ساعت 50 دقیقه فعال
خدمات ریل ( reels ) اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
521 ویو اینستاگرام ➖ ریلز توضیحات 3,300  تومان 500000000/100 15 دقیقه فعال
163 لایک reels 👍❤ توضیحات 3,500  تومان 10000/100 32 دقیقه فعال
♋ خدمات اکسپلور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
167 Share ( اشتراک گذاری ) پست توضیحات 18,800  تومان 5000000/100 4 ساعت 58 دقیقه فعال
✏ خدمات طراحی
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
169 طراحی لوگو ❤️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
170 طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
171 ادیت و روتوش عکس ⚡️ توضیحات 1,000  تومان 5/1 فعال
172 طراحی کارت ویزیت ✉️ توضیحات 1,000  تومان 2/1 فعال
لایک روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
435 لایک پست روبیکا توضیحات 12,000  تومان 50000/20 فعال
فالوور روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
436 فالور روبیکا توضیحات 68,000  تومان 50000/20 2 ساعت 39 دقیقه فعال
بازدید روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
437 بازدید پست روبیکا - 6,000  تومان 5000/20 16 ساعت 47 دقیقه فعال
ممبر روبینو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
460 ممبر کانال روبیکا ➖ استارت آنی توضیحات 100,000  تومان 100000/10 1 روز 17 ساعت 31 دقیقه فعال
459 ممبر گروه روبیکا ➖ استارت آنی توضیحات 120,000  تومان 100000/10 فعال
☢ فالوور آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
491 ⭐️ فالوور ایرانی آپارات ⭐️ توضیحات 98,000  تومان 2500/50 فعال
لایک آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
492 ❤ لایک ویدیو آپارات ❤ توضیحات 110,000  تومان 100000/2000 فعال
بازدید آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
493 👁 بازدید ویدیو آپارات 👁 توضیحات 22,000  تومان 50000/50 فعال
کامنت آپارات
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
494 💬 کامنت آپارات 💬 توضیحات 62,000  تومان 20000/500 فعال
خدمات ایتا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
468 پاپ آپ ➖ ایتا ➖ 3 ساعته توضیحات 290,000  تومان 1000/1000 6 روز 8 ساعت 34 دقیقه فعال
469 پاپ آپ ➖ ایتا ➖ 12 ساعته توضیحات 685,000  تومان 1000/1000 فعال
470 پاپ آپ ➖ ایتا ➖ 24 ساعته توضیحات 850,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات آی گپ
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
462 پاپ آپ ➖ آی گپ ➖ 3 ساعته توضیحات 275,000  تومان 1000/1000 فعال
463 پاپ آپ ➖ آی گپ ➖ 6 ساعته توضیحات 450,000  تومان 1000/1000 فعال
464 پاپ آپ ➖ آی گپ ➖ 9 ساعته توضیحات 560,000  تومان 1000/1000 فعال
خدمات سروش
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
465 پاپ آپ ➖ سروش ➖ 9 ساعته توضیحات 560,000  تومان 1000/1000 فعال
466 پاپ آپ ➖ سروش ➖ 12 ساعته توضیحات 670,000  تومان 1000/1000 فعال
467 پاپ آپ ➖ سروش ➖ 24 ساعته توضیحات 830,000  تومان 1000/1000 فعال
فالوور تویتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
472 فالوور توییتر ➖ سرعت خوب ⚡ توضیحات 51,000  تومان 500000/100 فعال
471 فالوور توییتر واقعی ➖ ریزش کم ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 590,000  تومان 1000000/100 فعال
لایک تویتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
474 لایک توییتر ➖ ارزان توضیحات 50,000  تومان 10000000/500 فعال
473 لایک توییتر ➖ ریزش کم ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 85,000  تومان 10000000/100 فعال
بازدید تویتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
477 بازید توییتر ➖ سرعت خوب ➖ ارزان توضیحات 3,000  تومان 9999999/100 فعال
476 بازدید توییتر ➖ کیفیت واقعی 💎 توضیحات 4,000  تومان 5000000/100 فعال
475 بازید توییتر ➖ کیفیت عالی ➖ ضمانت 45 روزه توضیحات 6,000  تومان 50000001/100 فعال
فالوور فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
495 فالوور فیسبوک ➖ ارزان توضیحات 72,000  تومان 1000000/100 فعال
496 فالوور فیسبوک ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 120,000  تومان 1000000/1000 فعال
497 فالوور پروفایل فیسبوک ➖ واقعی ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 130,000  تومان 1000000/500 فعال
لایک فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
498 لایک پست فیسبوک ➖ سرعت خوب ⚡️ توضیحات 30,000  تومان 3000/100 فعال
499 لایک پست فیسبوک ➖ کیفیت خوب توضیحات 40,000  تومان 50000/100 فعال
500 لایک پست فیسبوک ⚡️ سرعت بالا ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 45,000  تومان 100000/50 فعال
501 لایک پست فیسبوک ⚡️ استارت آنی ➖ ضمانت 60 روزه توضیحات 60,000  تومان 20000/100 فعال
بازدید فیسبوک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
502 بازدید پست فیسبوک ➖ سرعت خوب توضیحات 50,000  تومان 10000000/500 فعال
بازدید یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
482 بازدید ویدیو یوتیوب ➖ معمولی توضیحات 17,000  تومان 50000/500 فعال
483 بازدید ویدیو یوتیوب ➖ معمولی 2 توضیحات 22,000  تومان 1000000/500 فعال
484 بازدید ویدیو یوتیوب ⭐️ ویژه ⭐️ توضیحات 26,000  تومان 2000000/1000 فعال
485 بازدید ویدیو یوتیوب ⭐️ عالی ⭐️ توضیحات 29,000  تومان 10000000/1000 فعال
487 بازدید ویدیو یوتیوب ➖ عالی ➖ میکس واقعی ➖ ضمانت 180 روزه توضیحات 97,000  تومان 1000000/100 فعال
سابسکرایب یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
486 سابسکرایب یوتیوب ➖ معمولی توضیحات 53,000  تومان 50000/100 فعال
488 سابسکرایب یوتیوب ⭐️ عالی ⭐️ 30 روز ضمانت توضیحات 275,000  تومان 50000/100 فعال
489 سابسکرایب یوتیوب ⭐️ واقعی ⭐️ جبران ریزش و ضمانت 30 روزه توضیحات 470,000  تومان 60000/20 فعال
490 سابسکرایب یوتیوب ⭐️ انحصاری ⭐️ بدون ریزش ⭐️ واقعی توضیحات 620,000  تومان 10000/10 فعال
بازدید تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
503 بازدید ویدیو تیک تاک ➖ میکس واقعی توضیحات 900  تومان 1000000000/100 فعال
504 بازدید ویدیو ➖ ایرانی ➖ تیک تاک توضیحات 9,500  تومان 100000000/100 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
505 لایک تیک تاک ➖ کیفیت خوب توضیحات 63,000  تومان 50000/10 فعال
507 لایک سرعتی تیک تاک ➖ کیفیت عالی ➖ ضمانت 90 روزه توضیحات 130,000  تومان 10000/100 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
506 فالوور تیک تاک ➖ میکس ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 87,000  تومان 750000/10 فعال
508 فالوور تیک تاک ➖ کیفیت عالی ➖ ضمانت 30 روزه توضیحات 193,000  تومان 10000/20 فعال
⚫ فالوور کلاب هاوس
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
461 فالوور کلاب هاوس توضیحات 290,000  تومان 8000/50 فعال