سرویس ها

❤️ خدمات رایگان پنل ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
737
😍 ویو رایگان تلگرام 😍
0
100 / 1000
735
😍 30 عدد لایک رایگان اینستاگرام 😍
0
30 / 30
736
😍 50 فالوور رایگان اینستاگرام😍
0
25 / 100
734
😍  200 عدد ویو رایگان 😍
0
200 / 200

👤 ممبر اجباری گروه [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
860
⭐️ ممبر واقعی و فعال گروه کیفیت بالا ⭐️
8900
1000 / 100000
781
⭐️ ممبر چت کن گروه ⭐️
12900
1000 / 200000
848
اجباری گروه کیفیت خوب ➕ هدیه ( زیر 100 کا )
13900
3000 / 40000
785
ممبر اجباری گروه ⭐️ با لینک‌ خصوصی ⭐️
14000
1000 / 10000
850
اجباری گروه کیفیت خوب ➕ هدیه ( 100 تا 200 کا )
15000
3000 / 40000
782
⭐️ ممبر اختصاصی گروه ⭐️
15000
1000 / 120000
786
ممبر اجباری گروه ➖ با لینک‌ عمومی ➖ ظرفیت‌بالا ⭐️
20000
1000 / 50000
787
واقعی گروه ⭐️ بسیار کم ریزش ⭐️
23000
1000 / 70000
790
ممبر فروشگاهی گروه ➖ مختلط واقعی ⭐️
29500
1000 / 45000
791
ممبر فروشگاهی گروه ➖ آقا واقعی ⭐️
35000
1000 / 35000
795
انتقال گروه به گروه ➖ ایرانی
43000
1000 / 50000
797
انتقال گروه به گروه ⭐️ خصوصی ⭐️
64000
1000 / 30000
796
انتقال گروه به گروه ایرانی ➖ بالای 100 کا ⭐️
85000
1000 / 100000
798
انتقال گروه به گروه ➖ خصوصی ➖ بالای 100 کا ⭐️
112000
1000 / 30000
799
انتقال گروه به گروه 🔴 خارجی 🔴
180000
1000 / 20000

👤 ممبر اختیاری گروه [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
800
❤️ استخراج آیدی‌های اعضای گروه ❤️
12000
50 / 15000
780
ممبر آپلودر گروه ➖ اعضای کاملا فعال ⭐️
98000
1000 / 100000

👤 ممبر فیک گروه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
783
⚪️ ممبر اقتصادی گروه ➖ زیر 100 کا
12500
500 / 80000
784
⚪️ ممبر اقتصادی گروه ➖ زیر 100 کا 2️⃣
13500
500 / 80000
793
🔴 ممبر فیک گروه ➖ بالای 100 کا
13900
500 / 50000
792
🔴 ممبر فیک گروه ➖ زیر 100 کا
13900
500 / 30000
794
فیک گروه ⚡️ ظرفیت بالا ⚡️
19000
1000 / 200000
788
ممبر ریزش 0️⃣ صفر 0️⃣ گروه
21000
1000 / 80000
789
ممبر با کیفیت‌ خارجی گروه ➖ زیر 100 کا ⭐️
29000
500 / 100000
838
ممبر گروه ریزش صفر ⭐️ پیشنهادی ⭐️
30000
1000 / 70000

👤 ممبر فیک کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
757
ممبر کیفیت معمولی ❗️
9500
1000 / 10000
758
ممبر ارزان قیمت ❗️
13000
1000 / 10000
762
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ زیر 100 کا
15000
1000 / 100000
816
🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 100 کا
15000
1000 / 50000
763
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 100 تا 200 کا
16000
1000 / 80000
801
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ زیر 200 کا
19500
500 / 100000
764
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 200 تا 300 کا
19500
1000 / 80000
817
🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 300 کا
20000
1000 / 100000
765
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 300 تا 400 کا
22000
1000 / 60000
766
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 400 تا 500 کا
23000
1000 / 60000
767
⚫️ ممبر کانال ➖ اقتصادی ➖ 500 کا تا 1 میلیون
23500
1000 / 60000
818
🔴 ممبر فیک کانال ➖ زیر 1 میلیون
24500
1000 / 100000
819
ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ زیر 300 کا
27000
500 / 20000
802
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ زیر 500 کا
28000
500 / 100000
837
ممبر فیک بدون ریزش ⭐️ پشنهادی ⭐️
28000
1000 / 70000
820
 ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ زیر 300 کا 2️⃣
29000
1000 / 40000
803
ممبر ریـــــــــــــــــــزش صفر ⚠️ زیر 1 میلیون
32000
500 / 100000
760
ممبر فیک کانال ⭐️ ریزش صفر ⭐️
33500
500 / 100000
821
 ممبر فیک کانال ➖ کیفیت اروپا ➖ بالای 300 کا
35000
500 / 50000

👤 ممبر اجباری کانال [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
768
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 100k
15000
1000 / 80000
769
 اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ زیر 200 کا
17000
1000 / 80000
847
اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ زیر 100 کا
17000
3000 / 40000
849
اجباری کیفیت خوب ➕ هدیه ➖ 100 تا 200 کا
18000
3000 / 40000
761
ممبر نیترو ➕ بازدید  ➖ زیر 300 کا
19500
1000 / 100000
777
ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 200 کا
19500
1000 / 150000
770
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 300 کا
20000
1000 / 80000
809
اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 200 کا
20500
1000 / 100000
804
ممبر فروشگاهی کانال ⭐️ 90% فعال ⭐️
21000
1000 / 150000
814
ممبر قفلی‌ کانال ➖ زیر 200 کا 🔒 خروج اعضا محدود می شود
21000
500 / 150000
771
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 400 کا
22500
1000 / 80000
774
اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 300 کا
23000
1000 / 300000
772
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 500 کا
23500
1000 / 80000
778
ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 500 کا
25500
1000 / 150000
775
اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 500 کا
26000
1000 / 200000
810
اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 500 کا
26500
1000 / 100000
773
اجباری کانال ➖ هیدن ➖ زیر 1 میلیون
26500
1000 / 80000
805
ممبر بازدید دائم ➖ زیر 500 کا
27000
1000 / 200000
812
اجباری کانال ⭐️ فوق العاده ⭐️
29000
1000 / 100000
779
ممبر کم ریزش کانال ➖ زیر 1 میلیون
29500
1000 / 150000
776
اجباری کانال ➖ کمکی ➖ زیر 1 میلیون
30000
1000 / 200000
815
ممبر قفلی‌ کانال ➖ بالای 200 کا 🔒 خروج اعضا محدود می شود
31000
1000 / 100000
806
ممبر بازدید دائم ➖ ظرفیت بالا
31500
1000 / 200000
811
اجباری معمولی ⭐️ ویو دار ⭐️ زیر 1 میلیون
33000
1000 / 100000
813
ممبر طلایی کانال ⭐️ بهترین اجباری ⭐️
40500
1000 / 80000
807
ممبر میلیونی 1️⃣ اجباری هیدن ➖ ظرفیت بالا 
40500
1000 / 250000
808
ممبر میلیونی 2️⃣ اجباری هیدن ➖ ظرفیت بالا 
51000
1000 / 200000

👤 ممبر اختیاری کانال [ واقعی ]

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
822
ممبر اختیاری ➖ پاپ آپ مختلط
47000
1000 / 10000
823
ممبر اختیاری ➖ پاپ آپ بانوان 
58000
1000 / 10000
759
ممبر آپلودر ⚡️ کیفیت پاپ‌ آپ⚡️
78000
1000 / 100000
830
🟣 نوع اول 🟣 اسپانسری پروکسی ⭐️ اختیاری و واقعی
380000
1 / 10000
831
🟣 نوع دوم 🟣 اسپانسری پروکسی ⭐️ اختیاری و واقعی
440000
1 / 10000
832
🟣 نوع سوم 🟣 اسپانسری پروکسی ⭐️ اختیاری و واقعی
600000
1 / 10000
833
🟣 نوع‌چهارم  🟣 اسپانسری پروکسی ⭐️ اختیاری و واقعی
800000
1 / 10000
839
پروکسی شبانه ⭐️ نوع 1️⃣
900000
1 / 100000
840
پروکسی شبانه ⭐️ نوع 2️⃣
990000
1 / 10000
834
🟣 نوع پنجم 🟣 اسپانسری پروکسی ⭐️ اختیاری و واقعی
990000
1 / 10000
824
تبلیغات گسترده ⚡️ 300 کا بازدید پست آزاد ⚡️
1250000
1 / 1000
841
پروکسی شبانه ⭐️ نوع 3️⃣
1350000
1 / 100000
825
تبلیغات گسترده ⚡️ 400 کا بازدید پست آزاد ⚡️
1500000
1 / 1000
826
تبلیغات گسترده ⚡️ 500 کا بازدید پست آزاد ⚡️
1700000
1 / 1000
842
پروکسی شبانه ⭐️ نوع 4️⃣
1700000
1 / 100000
843
پروکسی شبانه ⭐️ نوع 5️⃣
1800000
1 / 100000
835
🟡 نوع اول SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی ⭐️
1850000
1 / 10000
827
تبلیغات گسترده ⚡️ 600 کا بازدید پست آزاد ⚡️
2000000
1 / 1000
844
پروکسی شبانه ⭐️ نوع 6️⃣
2300000
1 / 10000
829
تبلیغات نیتیو 🔴 جذب اختیاری 🔴
2550000
1 / 1000
836
🟡 نوع دوم SUPPER 🟡 اسپانسری پروکسی ⭐️
2550000
1 / 10000
828
تبلیغات گسترده ⚡️ 1 میلیون بازدید پست آزاد ⚡️
3250000
1 / 1000
845
پروکسی شبانه ⭐️ نوع 7️⃣
3700000
1 / 100000
846
پروکسی شبانه ⭐️ نوع 8️⃣
7850000
1 / 10000

👁 بازدید پست تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
312
🔥 بازدید تک پست تلگرام
130
200 / 20000
313
بازدید تک پست (قابلیت روی پست فورواردی ) ❗️❤️
280
100 / 200000
314
بازدید 5 پست تلگرام
780
100 / 100000
326
بازدید 5 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
1300
100 / 200000
327
بازدید 10 پست تلگرام
1450
300 / 15000
328
بازدید 10 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
2500
100 / 200000
329
بازدید 20 پست تلگرام
2650
300 / 15000
331
بازدید 20 پست (قابلیت روی پست فورواردی )
4650
200 / 200000
330
بازدید 50 پست تلگرام
5400
300 / 15000
319
بازدید 50 پست تلگرام ➖ ظرفیت بالا
6000
300 / 100000
320
بازدید 100 پست تلگرام
6750
500 / 15000
334
بازدید 50 پست (قابلیت بازدید پست فورواردی )
10800
200 / 200000

👤 فالوور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
856
👤 فالوور فیک آنی ➖ 500 تا در روز
2900
10 / 1000
855
👤 - فالوور میکس آنی [50 کا در روز]
4500
10 / 20000
853
👤 فالوور فیک آنی ➖ 5 الی 10 کا در روز
4900
100 / 10000
516
فالوور ارزان 🔶
6900
200 / 14999
463
فالوور میکس ایرانی و بین المللی ➖ فول پروفایل 🔷
7800
100 / 50000
854
👤  فالوور استار آنی ⭐️ ریزش کم ⭐️
7900
100 / 500000
613
فالوور میکس ايراني ➖ کیفیت بی نظیر ⭐️
8300
100 / 600000
852
⭐️ فالوور اختصاصی پنل ⭐️
8500
100 / 50000
464
فالوور اینستاگرام ➖ ریزش پایین ⚫️
8900
100 / 20000
861
⭐️ فالوور اینستاگرام کیفیت بالا ⭐
8900
200 / 80000
469
فالوور میکس ایرانی (سرعت بالا) ⚫️ (استارت آنی) ⚫️
11600
200 / 21000
466
🔥 فالوور ایرانی میکس ( تا 25% هدیه) ➖ ظرفیت 2 میلیون ⭐️
12900
100 / 2000000
563
فالوور میکس ایرانی 🔴 (سرعت بالا) ⭐️ (استارت آنی)
13000
100 / 100000
652
فالوور ( نوع 3 ) بسیار پر سرعت ➖ با کیفیت ⭐️
13800
2000 / 100000
653
فالوور ( نوع 4 ) پر سرعت ➖ کیفیت خوب
15000
10 / 500000
656
فالوور ( نوع 7 ) ❤️ جبران ریزش تا 10 روز ❤️
16900
50 / 10000
468
فالوور سرور میکس سرعت بالا ❤️ کیفیت خوب 
18300
100 / 50000

👤 فالوور ایرانی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
470
فالوور ایرانی [ سرعتی ] استارت آنی ➖ اختصاصی ⭐️ 
17400
200 / 70000
655
فالوور ( نوع 6 ) فول پروفایل ➖ 50% ایرانی 🔵
19000
100 / 6000
473
⭐️ فالوور 50% ایرانی ⭐️
23500
100 / 80000
472
فالوور ایرانی ⚫️ کیفیت فوق العاده عالی ⚫️
24000
100 / 50000
467
فالوور ایرانی ⭐️ VIP ⭐️
25500
100 / 100000
471
⭐️ فالوور ویژه فول ایرانی ⭐️
26300
100 / 6000

بسته های طلایی اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
455
پکیج طلایی 🔵 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
27500
1000 / 1000
456
پکیج الماس 🔴 (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
43000
1000 / 1000
457
پکیج یاقوت ⚫️ (فالوور + لایک + بازدید + کامنت)
67000
1000 / 1000
458
⭐️ پکیج اختصاصی ⭐️
115000
1000 / 1000

👤 فالوور اینستاگرام واقعی ایرانی (پاپ آپ)

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
483
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 2 ساعته ) ⚫️
132000
1000 / 1000
484
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 4 ساعته ) 🔴
333000
1000 / 1000
485
فالوور پاپ آپ اینستاگرام ( ارسالی 6 ساعته ) 🔵
830000
1000 / 1000

فالوور واقعی ایرانی با ضمانت کامل

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
680
پکیج 1 (جذب 1 الی 2 کا فالوور واقعی)
198000
1000 / 1000
681
پکیج 2 (جذب 2 الی 3 کا فالوور واقعی)
300000
1000 / 1000
682
پکیج 3 ( جذب 3 الی 4 کا فالوور واقعی)
380000
1000 / 1000
683
پکیج 4 ( جذب 4 الی 5 کا فالوور واقعی)
510000
1000 / 1000

❤ لایک اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
859
❤ لایک میکس آنی [10 کا در ساعت]
960
10 / 80000
739
لایک ایرانی ➖ سرور ارزان
1500
50 / 100000
740
لایک اینستاگرام ➖ سریع
1700
10 / 100000
716
لایک ایرانی ارزان ➖ کم ریزش ⭐️
2850
100 / 15000
858
لایک اینستاگرام بدون جبران ریزش
2900
10 / 30000
608
لایک اینستاگرام ❤️🤩( 10 % هدیه ) ⭐️
3200
100 / 50000
661
⭐️لایک IGTV ➖ کیفیت عالی ⭐️
3400
197 / 500000
609
لایک اینستاگرام تا 40 درصد هدیه ❗️⭐️
3780
100 / 50000
610
لایک ایرانی نیترو 🔥 سرعتی 🔥
3790
100 / 1000000
611
لایک ایرانی سرعتی ⭐️ کیفیت خوب ➕ هدیه ❤️
4860
100 / 500000
522
لایک ( کیفیت عالی ) _ آنی و پروفایل دار 🔵
7500
30 / 5000
524
لایک ایرانی _ استارت آنی _ ریزش کم ❤️
7700
10 / 50000
708
لایک + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و .... 😍
12000
500 / 6000

💬 کامنت پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
750
کامنت رندم
19000
50 / 50000
741
کامنت رندومی متن ایرانی و ایموجی
19000
50 / 50000
742
کامنت پیش فرض فارسی و ایرانی اینستاگرام ➖ مناسب اکسپلور
19000
1 / 200000
752
کامنت ایرانی اتفاقی ➕ (50 درصد هدیه)
23000
50 / 50000
746
کامنت ابراز ناراحتی اینستاگرام
24500
10 / 10000
747
کامنت ابراز همدردی و تسلیت اینستاگرام
24500
10 / 10000
751
کامنت ایرانی رندوم ➕ (50 درصد هدیه)
24500
50 / 50000
748
کامنت تبریک تولد اینستاگرام
24500
10 / 10000
743
کامنت خنده دار اینستاگرام
24500
10 / 10000
749
کامنت رندوم فارسی اینستاگرام
24500
10 / 10000
745
کامنت شکلک اینستاگرام
24500
10 / 10000
744
کامنت عاشقانه اینستاگرام
24500
10 / 10000

©استوری اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
738
بازدید استوری اینستاگرام ➖ تمام استوری ها
580
100 / 3000
612
ویو استوری اینستاگرام ➖ ارزان ⭐️❤️
1850
100 / 20000
614
بازدید استوری اینستاگرام ( بازدید همه استوری ها ) 🔥
2000
100 / 20000
627
بازدید استوری ➖ سرعتی آنی
3500
10 / 100000

خدمات ریل ( reels ) اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
701
سیو پست ⭐️ Reel ⭐️
790
100 / 15000
700
ویو reels ⭐️
1450
100 / 1000000
702
REEL ویو ➕ Reach ➕ Impression ⭐️😍
5900
100 / 5000000
703
لایک reels 👍❤️
6000
50 / 10000

🔘 ویو پست اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
629
⚡ بازدید ویدیو اینستاگرام ➖ سرور یک
850
100 / 10000000
335
ویو ویدیو [ IGTV ] ➕ ایمیریشن ➕ پروفایل ویزیت ❤️😍
1350
200 / 5000
675
ویو ویدیو IGTV ➕ ایمیریشن ⭐️ ارزان ⭐️
1820
150 / 10000000
851
⭐️ ویو پست اینستاگرام ⭐️
2500
25 / 5000000
631
بازدید پست اینستاگرام ( استارت آنی ) + IGTV + reel
2580
200 / 4000000
623
ویو + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و .... 😍
8900
1000 / 100000

♾ ویو Live اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
731
⭐️ لایک لایو اینستاگرام ⭐️
9500
200 / 10000
679
ویو لایو 30 دقیقه اینستاگرام ➖ همراه لایک و کامنت ❤️⭐️
260000
20 / 30000

سیو اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
732
سیو پست اینستاگرام ➖ ویژه 😍
50
100 / 10000
667
سیو پست اینستاگرام ➖ ارزان ⭐️
210
150 / 5000
486
ذخیره پست ارزان ترین + IGTV _ عالی 🔵
490
100 / 15000
488
سیو (ذخیره) عکس و فیلم
900
100 / 100000

♋ خدمات اکسپلور اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
707
بازدید پروفایل (پروفایل ویزیت) ⭐️❤️
1500
100 / 500000
706
Shares (اشتراک گذاری) پست  ⭐️
6400
100 / 1000000
704
ویو + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و ... 😍
8900
1000 / 100000
666
شیر 🔃 (share) پست ➖ پر سرعت
11000
100 / 5000000
705
لایک + کامنت + سیو + شیر + ویزیت پروفایل + و ... 😍
12000
500 / 6000
665
share 🔃 (اشتراک گذاری ) استوری 
22500
100 / 1000000

✏ خدمات طراحی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
150
ادیت و روتوش عکس ⚡️
1000
1 / 5
148
طراحی لوگو ❤️
1000
1 / 5
336
طراحی کارت ویزیت ✉️
1000
1 / 2
149
طراحی کاور پست و استوری اینستاگرام ⭐️
1000
1 / 5

☢خدمات آپارات aparat

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
558
بازدید ویدیو آپارات _ ایرانی عالی 🔵⭐️
8700
1000 / 100000
559
لایک ویدیو آپارات _ ایرانی عالی ❤️ ⭐️
29000
200 / 100000
557
دنبال کننده واقعی آپارات ⭐️
96500
200 / 100000

⚫خدمات کلاب هاوس ClubHouse

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
110
فالور کلاوب هاوس ارزان
70000
100 / 5000
562
فالوور کلاب هاوس _ خانم ایرانی 🔵
89000
100 / 100
560
فالوور کلاب هاوس _ ایرانی ⭐️
137000
500 / 500
561
فالوور خانم ایرانی کلاب هاوس ( 5 الی 60 درصد هدیه) ⭐️❤️
365000
100 / 100

♻️خدمات اسپاتیفای spotify

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
567
اسپاتیفای plays 🔵
13800
1000 / 1000000000
568
اسپاتیفای Monthly Listeners ⚫️
46000
100 / 5000
565
اسپاتیفای Playlist Plays ❤️
51000
1000 / 1000000